งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล บอกสมบัติการเท่ากันได้

3 ทบทวน a + (-a) (-a) + a = 0 = 0 a เป็นจำนวนใด ๆ = 1 a × 1 a × a 1 a = 1

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน สมบัติการเท่ากัน ถ้า a = b (-4)×6 = -24 x = 8 สมบัติสมมาตร จะได้ b = a จะได้ จะได้ - 2 = y จะได้ a,b เป็นจำนวนใด ๆ -24 = (-4)×6 8 = x y = - 2

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ถ้า a = b และ b = c 2 = x และ x = y a = 6 และ a = d สมบัติถ่ายทอด จะได้ a = c จะได้ จะได้ x +1= y และ y = 10 จะได้ a, b, c เป็นจำนวนใด ๆ สมบัติการเท่ากัน 2 = y d = 6 x +1=10

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ถ้า a = b 2 = x a = 6 สมบัติการบวก จะได้ a + c = b + c จะได้ จะได้ a – 5 = 6 – 5 a, b, c เป็นจำนวนใด ๆ สมบัติการเท่ากัน 2 = x + 4 + 4 a = 6 +(-5) + (-5)

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ถ้า a = b -2 = x a = 6 สมบัติการคูณ จะได้ a× c = b× c จะได้ จะได้ a, b, c เป็นจำนวนใด ๆ สมบัติการเท่ากัน -2 = x×(-8) ×(-8) a = 6 × × 44 1 a 6 4 4 =

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การ บ้าน แบบฝึก 4.3 ก หน้า 158,159 ข้อ 1

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = ดัง นั้น สมบัติสมมาตร 1. ให้ x 3 4 = 2 - 1 3 4 x 2 - 1

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล และ 3 = b ดัง นั้น สมบัติถ่ายทอด 2. ให้ - a = 3 = b - a

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดัง นั้น สมบัติสมมาตร 3. ให้ 6 = 2 ( y + 3 ) 2 ( y + 3 ) =6

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดัง นั้น สมบัติถ่ายทอด 4. ให้ x + 5 = t x + 5 =- 12 และ t = -12

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดัง นั้น สมบัติถ่ายทอด 5. ให้ xy = A xy = 60 และ A = 60 1 2 1 2

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดัง นั้น สมบัติการบวก 6. ให้ x = 2y x - 9 = 2y - 9

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดัง นั้น สมบัติการบวก 7. ให้ 3m - 5 = 10 = 15 10 3m 3m – 5 + 5 + 5 + 0


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google