งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร
โดย ศิริภร กลิ่นกล่ำ ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 1. สรุป นิยามของ Supply Chain สินค้าเกษตร
คือ การเชื่อมโยงของทั้งหมดต่อกันทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ สินค้า ข้อมูลและกิจกรรม เพื่อต้องการ ที่จะทำผลิตสินค้า จัดส่งสินค้า และให้บริการ แก่ลูกค้า รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและการไหล ของเงินสด (Cash Flow)

3 ระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์
การไหลของข้อมูล สมาชิก สหกรณ์ ผู้ค้า ลูกค้า การไหลของ ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น การไหลของ ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น การไหลของเงิน การไหลของเงิน

4 2. การทำ Supply Chain สิ่งที่จะต้องให้ได้ข้อมูล คือ
- สมาชิกส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไร กิจกรรม ทำอะไรบ้าง ทำเมื่อไหร่ ค่าใช้จ่ายเท่าไร ( 1 ไร่ / 1 ครั้ง ) สหกรณ์ให้บริการครบหรือยัง สหกรณ์มีการวางแผนธุรกิจ ตรงจุดหรือไม่

5 3. ถ้าจัดทำSupply Chain จะได้อะไรบ้าง
- รู้อาชีพของสมาชิกมีอะไรบ้าง รู้ธุรกิจสหกรณ์ควรจัดการเสริมเติมเต็มให้สมาชิก สามารถชี้ชัดให้สหกรณ์เห็นถึงการบริหารงาน การให้ความรู้กับสมาชิก ทั้งด้านสหกรณ์และอาชีพ รู้ทิศทางที่จะช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ สมาชิก ผู้บริหารสหกรณ์ หน่วยที่ส่งเสริมสหกรณ์

6 4. หลักการจัดทำSupply Chain
- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่จะทำ SC - ตามขั้นตอน 8 ข้อ - ในการจัดทำกระบวนการ SC ต้องไม่ใช้ความเห็น ผู้จัดทำและการโน้มน้าว ต้องเป็นของสมาชิกโดยตรง - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนำ SC มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งด้านข้อมูล SC และหน้าที่ธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิก

7 5. ประโยชน์จาก Supply chain
1. สร้างระบบการบริหารจัดการสินค้า ให้มีระบบ 2. สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย 3. ทำให้เกิดการประหยัดจากการลดต้นทุนได้ 4. ทำให้การบริการลูกค้าเกิดความสะดวก และไม่ตกหล่นการบริการ

8 6. ต้องทำ Supply chain ทุกอาชีพ กับสมาชิกเพื่อสามารถ
จัดทำแผนธุรกิจ

9 การทำ Supply Chain ของสหกรณ์ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
แผนธุรกิจ รวบรวม ธุรกิจรวบรวม SC ยางพารา คณะ กรรมการ ดำเนิน การ แผนธุรกิจ จัดหาฯ ธุรกิจจัดหาฯ การจัดทำ แผนธุรกิจ ของ สหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์ 12,000 คน SC ปาล์มน้ำมัน แผนธุรกิจ สินเชื่อ ธุรกิจสินเชื่อ ฝ่าย จัดการ สหกรณ์ SC สับปะรด แผนธุรกิจ รับฝากเงิน ธุรกิจรับฝากเงิน SC กล้วยหักมุก รายได้การ ให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ รายได้การให้ เช่าห้องเย็น การให้เช่าห้องเย็น

10 7. การพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต การลดต้นทุนหรือระบบโลจิสติก

11 มุมมองในอนาคต ข้อมูลสารสนเทศ สินค้า คงคลัง สหกรณ์การเกษตร การรวบรวม
ผลผลิตการ เกษตร การแปรรูป ผลผลิต การเกษตร ศูนย์ กระจาย สินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ลูกค้า ผู้บริโภค เกษตรกร สมาชิก สหกรณ์ วัตถุดิบ สินค้า เกษตร สินค้า คงคลัง สินค้า คงคลัง สินค้า คงคลัง ความพึงพอใจ คุณภาพ ราคา การจัดส่ง การบริการ วางแผน จัดหา คลังสินค้า การผลิต การผลิต การผลิต เคลื่อน ย้าย การผลิต การคืน กระบวนการจัดการซัพพลายเชนสินค้าเกษตร ส่งมอบ ส่งมอบ ส่งมอบ ส่งมอบ สินค้า คงคลัง การคืน การคืน การคืน การคืน การไหลของเงินสด


ดาวน์โหลด ppt Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google