งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2558. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2558. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2558

2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ลำลูกกา

4 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 กิจกรรม การขยายไม้ผล วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

5 ฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 หลักสูตร "การผลิต​ปุ๋ยหมัก" วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ​ ​ศบกต.บึงทองหลาง​ อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

6 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ การใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ” วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

7 ร่วมพิธีเปิดโครงการหมูบ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน ตนเอง วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ วัดธัญญะผล ตำบลลำลูก กา จังหวัดปทุมธานี

8 วันที่ 27 มกราคม 2558 ประกวดกำนันดีเด่น ปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

9 วิทยากรโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน ตนเอง วันที่ 28 มกราคม 2558 วัดธัญญะผล ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

10 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผน 3 ปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง วันที่ 29 มกราคม 2558


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2558. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google