งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ทรายขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ทรายขาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ทรายขาว

2

3

4 อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป 1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ. ศ.2512 งบประมาณ 80,000 บาท

5 อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พ. ศ.2538 งบประมาณ 1,640,000 บาท

6

7 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 สร้าง พ. ศ.2528 งบประมาณ 200,000 บาท

8 ส้วมหลังที่ 1 แบบ ส.001 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ.2522 งบประมาณ 25,000 บาท

9 ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช.601/2526 ขนาด 3 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ.2532 งบประมาณ 25,000 บาท

10 บรรยากาศบริเวณโรงเรียน

11 รั้วโรงเรียน ความยาว 144 เมตร สร้าง พ. ศ.2552 งบประมาณ 423,200 บาท

12 กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

13 กิจกรรมสถานีโทรทัศน์โรงเรียนบ้าน ทรายขาว

14

15 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน กีฬา

16 กิจกรรมทรายขาววิชาการ

17 กิจกรรมทำนาข้าว ( เศรษฐกิจ พอเพียง )

18 กิจกรรมทำสบู่ล้างมือและน้ำยาล้าง จาน

19

20 หนังสือเล่มเล็ก

21 ออกแบบตราสัญลักษณ์ 3D ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3


ดาวน์โหลด ppt นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ทรายขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google