งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่แหลมมลายู หรือมาเลเซียตะวันตก ซึ่งตอนเหนือของ ประเทศติดต่อกับประเทศไทย และพื้นที่บนเกาะบอเนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศบรูไน และส่วน หนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ พื้นที่ 330,400 ตร. กม. เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภูมิอากาศ เขตร้อนชื้น (Tropical Climate) อุณหภูมิโดยเฉลี่ย องศาเซลเซียส ซึ่งไม่สูงนักเนื่องจากภูมิประเทศ เป็นเขตป่าร้อนชื้นมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ฝนตกโดยเฉลี่ย 250 เซนติเมตรต่อปี อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.7 ริงกิต ( โดยประมาณ ) และ 1 ริงกิต เท่ากับ 11 บาท ( โดยประมาณ ) ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกห์ อยู่ทั่วไป

2 10 ประเทศเอเซีย 1. ประเทศพม่า พม่า หรือ เมียนมา ( อังกฤษ : Myanmar, พม่า : ) มีชื่อ ทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ( อังกฤษ : Republic of the Union of Myanmar; พม่า : [pjìdà̀uɴzṵ θà̀ɴməda̯ mjəmà nàiɴŋàɴdɔ̀] ปี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ ) เป็นรัฐเอกราช ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่ มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเล อันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็น ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็น อันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า ล้านคน นับแต่ได้รับ เอกราชใน พ. ศ ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลาง เมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ ตก ตั้งแต่ พ. ศ ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จ การทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ. ศ หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ. ศ และมีการตั้งรัฐบาล พลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก อังกฤษ พม่า อังกฤษ พม่า อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาวไทยอ่าวเบงกอลทะเล อันดามันใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่มีประชากรมากเป็น อันดับที่ 24 ของโลกเผด็จ การทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองการเลือกตั้งทั่วไปใน พ. ศ. 2553

3 10 ประเทศอาเซียน 1. บลูไน บรูไนเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ ซูลู มีชื่อเสียงทางการค้า สินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองคำคริสต์ศตวรรษที่ 14คริสต์ศตวรรษที่ 16เกาะบอร์เนียวหมู่เกาะ ซูลู สินค้าส่งออก การบูร พริกไทยทองคำ หลังจากนั้นบรูไนเสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากสเปน และฮอลันดาได้แผ่ อำนาจเข้ามาสเปนฮอลันดา จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในปี พ. ศ ( ค. ศ. 1888) ด้วยความวิตกว่าจะต้อง เสียดินแดนต่อไปอีก บรูไนจึงได้ยินยอมเข้าอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ และต่อมา ในปี พ. ศ ( ค. ศ. 1906) บรูไนได้ลงนามในสนธิสัญญายินยอมอยู่เป็นรัฐใน อารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบคริสต์ศตวรรษที่ 19 พ. ศ. 2431อังกฤษ พ. ศ ในปี พ. ศ ( ค. ศ. 1929) บรูไนสำรวจพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เมืองเซรี อา ทำให้บรูไนมีฐานะมั่งคั่งในเวลาต่อมา พ. ศ. 2472น้ำมันแก๊สธรรมชาติเซรี อา ในปี พ. ศ ( ค. ศ. 1962) ได้มีการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคประชาชนบอร์เนียว (Borneo People’s Party) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล ต่อมาจึง ได้ยึดอำนาจจากสุลต่าน แต่สุลต่านทรงได้รับความช่วยเหลือจากกองทหารกูรข่าที่ อังกฤษส่งมาจากสิงคโปร์ หลังจากนั้นได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และต่ออายุทุก ๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พ. ศ. 2505พรรคประชาชนบอร์เนียวสุลต่านกองทหารกูรข่า อังกฤษสิงคโปร์การประกาศภาวะฉุกเฉิน

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt 10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google