งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่แหลมมลายู หรือมาเลเซียตะวันตก ซึ่งตอนเหนือของ ประเทศติดต่อกับประเทศไทย และพื้นที่บนเกาะบอเนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศบรูไน และส่วน หนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ พื้นที่ 330,400 ตร. กม. เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภูมิอากาศ เขตร้อนชื้น (Tropical Climate) อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22-36 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่สูงนักเนื่องจากภูมิประเทศ เป็นเขตป่าร้อนชื้นมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ฝนตกโดยเฉลี่ย 250 เซนติเมตรต่อปี อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.7 ริงกิต ( โดยประมาณ ) และ 1 ริงกิต เท่ากับ 11 บาท ( โดยประมาณ ) ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกห์ อยู่ทั่วไป

2 10 ประเทศเอเซีย 1. ประเทศพม่า พม่า หรือ เมียนมา ( อังกฤษ : Myanmar, พม่า : ) มีชื่อ ทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ( อังกฤษ : Republic of the Union of Myanmar; พม่า : [pjìdà̀uɴzṵ θà̀ɴməda̯ mjəmà nàiɴŋàɴdɔ̀] ปี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ ) เป็นรัฐเอกราช ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่ มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเล อันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็น ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็น อันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับ เอกราชใน พ. ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลาง เมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ ตก ตั้งแต่ พ. ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จ การทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ. ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ. ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาล พลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก อังกฤษ พม่า อังกฤษ พม่า อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาวไทยอ่าวเบงกอลทะเล อันดามันใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่มีประชากรมากเป็น อันดับที่ 24 ของโลกเผด็จ การทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองการเลือกตั้งทั่วไปใน พ. ศ. 2553

3 10 ประเทศอาเซียน 1. บลูไน บรูไนเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ ซูลู มีชื่อเสียงทางการค้า สินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองคำคริสต์ศตวรรษที่ 14คริสต์ศตวรรษที่ 16เกาะบอร์เนียวหมู่เกาะ ซูลู สินค้าส่งออก การบูร พริกไทยทองคำ หลังจากนั้นบรูไนเสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากสเปน และฮอลันดาได้แผ่ อำนาจเข้ามาสเปนฮอลันดา จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในปี พ. ศ. 2431 ( ค. ศ. 1888) ด้วยความวิตกว่าจะต้อง เสียดินแดนต่อไปอีก บรูไนจึงได้ยินยอมเข้าอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ และต่อมา ในปี พ. ศ. 2449 ( ค. ศ. 1906) บรูไนได้ลงนามในสนธิสัญญายินยอมอยู่เป็นรัฐใน อารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบคริสต์ศตวรรษที่ 19 พ. ศ. 2431อังกฤษ พ. ศ. 2449 ในปี พ. ศ. 2472 ( ค. ศ. 1929) บรูไนสำรวจพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เมืองเซรี อา ทำให้บรูไนมีฐานะมั่งคั่งในเวลาต่อมา พ. ศ. 2472น้ำมันแก๊สธรรมชาติเซรี อา ในปี พ. ศ. 2505 ( ค. ศ. 1962) ได้มีการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคประชาชนบอร์เนียว (Borneo People’s Party) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล ต่อมาจึง ได้ยึดอำนาจจากสุลต่าน แต่สุลต่านทรงได้รับความช่วยเหลือจากกองทหารกูรข่าที่ อังกฤษส่งมาจากสิงคโปร์ หลังจากนั้นได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และต่ออายุทุก ๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พ. ศ. 2505พรรคประชาชนบอร์เนียวสุลต่านกองทหารกูรข่า อังกฤษสิงคโปร์การประกาศภาวะฉุกเฉิน

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt 10 ประเทศอาซียน 1. ประเทศมาเลียเชีย 2. ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใครสนใจอยากอ่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะล่ะ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google