งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำโดย ด. ช. ณัฐภัทร อภิธรรมใบบุญ เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำโดย ด. ช. ณัฐภัทร อภิธรรมใบบุญ เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำโดย ด. ช. ณัฐภัทร อภิธรรมใบบุญ เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร

2 เริ่มเกม ผม เป็น คน ดูแล เกม

3 เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง แปลว่าอะไร ก. ทำตามผู้อื่นโดยไม่รู้ว่า ทำเพื่ออะไร ข. เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว จึง คิดหาทางป้องกัน ค. ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเรื่อง ใหญ่ขึ้น

4 รู้อย่างเป็ด แปลว่าอะไร ค. ไม่ควรรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่รู้ จริงสักอย่าง ก. อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง ลูกหลานของตน ข. ความเพียรพยายาม ทำให้ ประสบผลสำเร็จ บอกหน่อย นะ

5 ข้อใดหมายถึง การลงทุนลงแรงหรือเวลาเป็นจำนวนมาก เพื่อ ทำในสิ่ง ที่จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจำนวนน้อย ก. ฆ่าช้างเอางา ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน ค. เห็นช้างขี้ขี้ตาม ช้าง

6 บอกหน่อยเถอะ ขอร้อง อะไรแปลว่าตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้น ก. เรือล่มเมื่อจอด ตาบอด เมื่อแก่ ข. ตัดไฟต้นลม ค. ขนมพอสมน้ำยา ค. ขนมพอสมน้ำยา

7 ตีงูให้กากินแปลว่าอะไร ก. ลงทุนทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตนเอง และ อาจได้รับโทษด้วย ข. ต่างฝ่ายต่างทำสิ่งที่ไม่ดีเข้าหากัน แต่ก็เข้ากัน ไปด้วยกันได้ ค. ทำตามผู้อื่นโดยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไร ตอบได้ให้เกรด 4

8 อะไรแปลว่าขนมพอสมน้ำยา ก. มีความชำนาญ สามารถในการใดก็ตามหากประมาทก็ อาจพลาดพลั้งถึงตายได้ ข. ทำตัวให้เหลวไหลไม่มีสาระไปด้วยกัน ค. ต่างฝ่ายต่างทำสิ่งที่ไม่ดีเข้าหากัน แต่ก็เข้ากันไป ด้วยกันได้ อยากจะบอกว่า ง่ายมาก

9 วั _ ห _ ยล้อ _ ค _ ก เฉลย

10 วัวหายล้อมคอก

11 จับปลา _ _ _ _ _

12 จับปลาสองมือ

13 เฉลย

14

15

16 ไปข้อ 2 ไปข้อ 3ข้อ ไปข้อ 4 ไปข้อ 5 ไปข้อ 6

17 ไปข้อ 2 ไปข้อ 1 ไปข้อ 3 ไปข้อ 6 ไปข้อ 4 ไปข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt ทำโดย ด. ช. ณัฐภัทร อภิธรรมใบบุญ เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google