งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Air Conditioning Training for Residential & Large Commercial TRANE THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Air Conditioning Training for Residential & Large Commercial TRANE THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Air Conditioning Training for Residential & Large Commercial TRANE THAILAND

2 2 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำ ความเย็นเบื้องต้น

3 3 บทที่ 1 ความร้อน ( HEAT)

4 4 บทที่ 1 หน่วยของอุณหภูมิ

5 5 บทที่ 1 หน่วยของอุณหภูมิ เซลเซียส ( Celsies )

6 6 บทที่ 1 หน่วยของอุณหภูมิ เซลเซียส ( Celsies ) ฟาเรนต์ไฮด์ ( Fahrenhelt )

7 7 บทที่ 1 สูตรการเปลี่ยนอุณหภูมิ

8 8 บทที่ 1 สูตรการเปลี่ยนอุณหภูมิ เซลเซียส ( C ) = 5/9 ( F - 32 ) ฟาเรนต์ไฮด์ ( F ) = 1.8 ( C + 32 )

9 9 บทที่ 1 หน่วยวัดความร้อน บี ที ยู ( BTU )

10 10 บทที่ 1 หน่วยวัดความร้อน บี ที ยู ( BTU ) แคลอรี ( Calorie )

11 11 บทที่ 1 ความเย็นขนาด 1 ตัน หรือ 12,000 บีทียู / ชั่วโมง

12 12 บทที่ 1 การเคลื่อนที่ของความร้อน ( HEAT TRANSFER )

13 13 บทที่ 1 การเคลื่อนที่ของความร้อน ( HEAT TRANSFER ) โดยการนำ ( Conduction )

14 14 บทที่ 1 การเคลื่อนที่ของความร้อน ( HEAT TRANSFER ) โดยการนำ ( Conduction ) โดยการพา ( Convection )

15 15 บทที่ 1 การเคลื่อนที่ของความร้อน ( HEAT TRANSFER ) โดยการนำ ( Conduction ) โดยการพา ( Convection ) โดยการแผ่รังสี ( Radiation )

16 16 บทที่ 1 โดยการนำ ( CONDUCTION )

17 17 บทที่ 1 โดยการพา ( CONVECTION )

18 18 บทที่ 1 โดยการแผ่รังสี ( RADIATION )

19 19 บทที่ 1 ความกดดัน ( PRESSURE) ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ( PSI.)

20 20 บทที่ 1 ซุปเปอร์ฮีท (SUPERHEAT)

21 21 บทที่ 1 ซุปเปอร์ฮีท (SUPERHEAT) ซับคูล (SUBCOOLED)

22 22 บทที่ 1 วงจรการทำงานของระบบน้ำยา ในระบบปรับอากาศ


ดาวน์โหลด ppt 1 Air Conditioning Training for Residential & Large Commercial TRANE THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google