งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (WIRELESS LANS). อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (WIRELESS LANS). อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้ สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (WIRELESS LANS)

2 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้ สาย

3 วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย  Ad-Hoc Mode  Infrastructure Mode

4 Ad-Hoc Mode

5 Infrastructure Mode

6 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้ สาย  ชื่อเครือข่าย (Service Set Identification : SSID)  การกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส (MAC Address Filtering)  การเข้ารหัสลับ (Encryption)  Wire Equivalency Privacy (WEP)  Wi-Fi Protected Access (WPA)

7 Wi-Fi

8 ความเร็วของเครือข่ายไร้สาย IEEE StandardRF BandSpeed IEEE 802.11 a5 GHz54 Mbps IEEE 802.11 b2.4 GHz11 Mbps IEEE 802.11 g2.4 GHz54 Mbps IEEE 802.11 n5 GHz100 Mbps

9 ขอบเขตรัศมีของเครือข่ายไร้สาย

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (WIRELESS LANS). อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google