งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II ภุชงค์ กิจอำนาจสุข ตัวอย่างแม่เหล็กที่พบใน ชีวิตประจำวัน เข็มทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II ภุชงค์ กิจอำนาจสุข ตัวอย่างแม่เหล็กที่พบใน ชีวิตประจำวัน เข็มทิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118 ตัวอย่างแม่เหล็กที่พบใน ชีวิตประจำวัน เข็มทิศ ซั่งประกอบด้วย ขั้วเหนือ (N) และ ขั้วใต้ (S) ซึ่งให้ทั้งแรงดูดและผลัก เช่นเดียวกับประจุไฟฟ้า แม่เหล็กติดตู้เย็น แหล่งกำเนิดของแรงแม่เหล็ก

2 แรงแม่เหล็ก 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 2 m2m2 m1m1 q2q2 q1q1 กฏมือขวา

3 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในสนามแท่เหล็ก 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 3 สนามพุ่งเข้า สนามพุ่งออก

4 ตัวอย่างที่ 5.1 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 4

5 ตัวอย่างที่ 5.2 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 5

6 ตัวอย่างที่ 5.3 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 6 FhFh FhFh

7 ตัวอย่างที่ 5.4 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 7

8 ตัวอย่าง 5.5 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 8 อนุภาคซึ่งมีประจุ 2 อนุภาคมีมวลเท่ากัน และ มีความเร็วเท่ากัน ขณะเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอดังรูป อนุภาค  มีประจุ Q 1 และเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งรัศมี r 1 =R อนุภาค  มีประจุ Q 2 และเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งรัศมี r 2 =2R เส้นทางทั้งสองแสดงดังรูป อัตราส่วน Q 2 /Q 1 มีค่าเท่าใด        

9 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 9 1.623x10 7 m/s 2.43x10 5 N/C ByBy x y z FBFB FEFE E

10 แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กจากตัวนำตรงยาว  เส้นสนามแม่เหล็ก  กฏของแอมแปร์  สนามแม่เหล็กจากขดลวด  แรงระหว่างตัวนำที่มีกระแส 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 10

11 สนามแม่เหล็กจากตัวนำตรงยาว 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 11

12 ตัวอย่าง 5.6 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 12

13 เส้นสนามแม่เหล็ก  เส้นสนามแม่เหล็ก จะเป็นเส้นทางวงปิดเสมอ ( ไม่มีจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุด ) เส้นสนามจะเป็นเส้นทางปิดล้อมรอบกระแสที่ทำให้เกิด สนามนั้น บริเวณที่มีสนามแรงจะมีเส้นสนามอยู่ชิดกัน ตัวอย่างของเส้นสนามที่เกิดจากตัวนำวงกลมที่มีกระแส ผ่านแสดงดังรูป ( ภาพแสดงสนามในหนึ่งระนาบเพื่อให้ง่ายต่อการวาดภาพ ใน ความเป็นจริงสนามจะมีสมมาตรรอบแกนของวงลวด ) 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 13

14 กฏของแอมแปร์ (Ampere's law) 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 14

15 สนามแม่เหล็กจากขดลวด (solenoid) 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 15 L B ขึ้นกับ I และ N/L

16 แรงระหว่างตัวนำที่มีกระแส  ตัวนำที่มีกระแสจะเป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก หากตัวนำ ที่มีกระแสวางใกล้กันจะได้รับแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก จากกระแสในตัวนำข้างเคียง โดยเป็นแรงกิริยา - ปฏิกิริยา ตามกฏข้อสามของนิวตัน มีขนาดเท่ากันในทิศตรงกันข้าม 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 16 IaIa IbIb IaIa IbIb ตัวนำคู่ขนาน กระแสในทิศ เดียวกัน แรงดึงดูดกัน ตัวนำคู่ขนาน กระแสในทิศตรง ข้ามกัน แรงผลักกัน

17 ตัวอย่าง 5.7  ตัวนำตรงสองตัวนำมีกระแสในทิศดังรูป บริเวณใดมี สนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 17 I a =2.0A 5.0c m I b =8.0A บริเวณ I และ III สนามแม่เหล็กสุทธิไม่มีทางเท่ากับศูนย์เพราะ I a และ I b ให้สนามทิศเดียวกันเสมอ I II III บริเวณ II สนามมีทิศตรงข้ามมีโอกาสหักล้างกันได้ เนื่องจาก I b = 4I a => สนามก็มีขนาดเป็นสี่เท่าด้วย เช่นกัน กำหนดให้ y เป็นระยะจากตัวนำบน ตำแหน่งที่สนามเป็นศูนย์คือตำแหน่งที่สนามจาก I b เท่ากับ สนามจาก I a เพราะฉะนั้น ตำแหน่งที่สนามเป็นศูนย์อยู่ต่ำจากตัวนำด้านบน 1.0 cm.

18 ตัวอย่าง 5.8  พิจารณากรณีกระแสในทิศตรงข้าม หาบริเวณที่มี สนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 18 I a =2.0A 5.0c m I b =8.0A I II III บริเวณ II สนามเสริมกันไม่มีทางเป็นศูนย์ บริเวณ I และ III สนามแม่เหล็กมีทิศตรงข้ามอาจหักล้างกันได้ ในบริเวณ III สนามจาก I a ไม่มีทางหักล้างสนามจาก I b เพราะ I b > I a พิจารณาบริเวณ I และกำหนดให้ y เป็นระยะเหนือ I a บริเวณที่สนามเป็นศูนย์คือ ตำแหน่งที่สนามจาก I b เท่ากับ สนามจาก I a ตำแหน่งที่สนามเป็นศูนย์อยู่เหนือตัวนำด้านบนเป็นระยะ 1.67 cm.

19 ตัวอย่าง : แรงต่อวงลวดเนื่องจากกระแสใน ตัวนำยาว 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 19


ดาวน์โหลด ppt สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II ภุชงค์ กิจอำนาจสุข ตัวอย่างแม่เหล็กที่พบใน ชีวิตประจำวัน เข็มทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google