งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้

2 1. ภาพที่ปรากฏในกระจกเงา ระนาบ เป็นภาพชนิดใด 1. ภาพจริง หัวกลับ ฉากรับได้ 2. ภาพจริง หัวตั้ง ฉากรับไม่ได้ 3. ภาพเสมือน หัวตั้ง ฉากรับไม่ได้ 4. ภาพเสมือน หัวตั้ง ฉากรับ ไม่ได้

3 2. นายอดุลมองเห็นภาพเทียนไข ในกระจกเงาระนาบ บานหนึ่ง เห็นภาพเทียนไขอยู่ ห่างจากสายตา 30 เซนติเมตร อยากทราบว่าเทียนไขวางห่าง จากตานายอดุลกี่เซนติเมตร วัด ในแนวเดียวกับที่เขามองดูภาพ เทียนไข

4 3. จากรูปที่กำหนดให้มุม สะท้อนมีค่าเท่าไร 1.37 องศา 2.45 องศา 3.53 องศา 4.90 องศา

5 4. ภาพที่มองเห็นในกระจก เงาราบเป็นภาพแบบใด 1. ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเท่าวัตถุเดิม 2. ภาพจริงหัวตั้งขนาด เท่าวัตถุเดิม 3. ภาพเสมือนหัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุเดิม 4. ภาพจริงหัวกลับขนาด เท่าวัตถุเดิม

6 5. รูปใดที่แสดงภาพที่เกิด จากกระจกเงาได้อย่าง ถูกต้อง

7 6. ภาพที่ได้จาก กระจกนูนจะต้อง 1. เป็นภาพจริง หัวกลับ ขนาดลดเสมอ 2. เป็นภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยายเสมอ 3. เป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดลดเสมอ 4. ไม่ถูกทั้ง 3 ข้อ

8 7. ต้องวางวัตถุที่ตำแหน่งใด หน้ากระจกเว้า จึงจะได้ภาพมี ขนาดโตกว่าวัตถุ 1. x,y2. x,z 3. y,z4. y FC z yx

9 8. ขณะที่ทันตแพทย์ใช้กระจก เว้าดูฟันผู้ป่วย วัตถุ A คือฟัน ของผู้ป่วย ควรจะอยู่ดังภาพ ใด C F A C F A C F A C F A

10 9. ถ้าใช้กระจกเว้าที่มีรัศมีความ โค้ง 100 เซนติเมตร รับแสงจากดาวดวงหนึ่ง จะได้ ภาพห่างจากกระจกเท่าไร เซนติเมตร เซนติเมตร เซนติเมตร เซนติเมตร

11 10. กระจกที่ใช้ติดข้างรถ สำหรับคนขับใช้ดูรถข้าง หนังเป็นกระจกชนิดใด 1. กระจกนูน 2. กระจกเว้า 3. กระจกราบ 4. เลนส์เว้า

12


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google