งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้

2 1. ภาพที่ปรากฏในกระจกเงา ระนาบ เป็นภาพชนิดใด 1. ภาพจริง หัวกลับ ฉากรับได้ 2. ภาพจริง หัวตั้ง ฉากรับไม่ได้ 3. ภาพเสมือน หัวตั้ง ฉากรับไม่ได้ 4. ภาพเสมือน หัวตั้ง ฉากรับ ไม่ได้

3 2. นายอดุลมองเห็นภาพเทียนไข ในกระจกเงาระนาบ บานหนึ่ง เห็นภาพเทียนไขอยู่ ห่างจากสายตา 30 เซนติเมตร อยากทราบว่าเทียนไขวางห่าง จากตานายอดุลกี่เซนติเมตร วัด ในแนวเดียวกับที่เขามองดูภาพ เทียนไข 1. 10 2. 20 3. 30 4. 40

4 3. จากรูปที่กำหนดให้มุม สะท้อนมีค่าเท่าไร 1.37 องศา 2.45 องศา 3.53 องศา 4.90 องศา

5 4. ภาพที่มองเห็นในกระจก เงาราบเป็นภาพแบบใด 1. ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเท่าวัตถุเดิม 2. ภาพจริงหัวตั้งขนาด เท่าวัตถุเดิม 3. ภาพเสมือนหัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุเดิม 4. ภาพจริงหัวกลับขนาด เท่าวัตถุเดิม

6 5. รูปใดที่แสดงภาพที่เกิด จากกระจกเงาได้อย่าง ถูกต้อง 1.2. 3.3. 4.4.

7 6. ภาพที่ได้จาก กระจกนูนจะต้อง 1. เป็นภาพจริง หัวกลับ ขนาดลดเสมอ 2. เป็นภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยายเสมอ 3. เป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดลดเสมอ 4. ไม่ถูกทั้ง 3 ข้อ

8 7. ต้องวางวัตถุที่ตำแหน่งใด หน้ากระจกเว้า จึงจะได้ภาพมี ขนาดโตกว่าวัตถุ 1. x,y2. x,z 3. y,z4. y FC z yx

9 8. ขณะที่ทันตแพทย์ใช้กระจก เว้าดูฟันผู้ป่วย วัตถุ A คือฟัน ของผู้ป่วย ควรจะอยู่ดังภาพ ใด C F A C F A C F A C F A 1.2. 3.4.

10 9. ถ้าใช้กระจกเว้าที่มีรัศมีความ โค้ง 100 เซนติเมตร รับแสงจากดาวดวงหนึ่ง จะได้ ภาพห่างจากกระจกเท่าไร 1. 200 เซนติเมตร 2. 100 เซนติเมตร 3. 50 เซนติเมตร 4. 25 เซนติเมตร

11 10. กระจกที่ใช้ติดข้างรถ สำหรับคนขับใช้ดูรถข้าง หนังเป็นกระจกชนิดใด 1. กระจกนูน 2. กระจกเว้า 3. กระจกราบ 4. เลนส์เว้า

12


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบชุดที่ 1 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงคำตอบเดียวทำลงใน กระดาษคำตอบที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google