งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขโดดที่ต่างกัน จงหา ว่าตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขอะไรที่ทำให้มี ผลลัพธ์ดังนี้ A B C B B D C B C E A A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขโดดที่ต่างกัน จงหา ว่าตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขอะไรที่ทำให้มี ผลลัพธ์ดังนี้ A B C B B D C B C E A A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขโดดที่ต่างกัน จงหา ว่าตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขอะไรที่ทำให้มี ผลลัพธ์ดังนี้ A B C B B D C B C E A A

7  สุ่มหาเลขโดดที่แทน B ได้เท่ากับ 2 เมื่อ B+B = 4 แสดงว่า A = 4  สุ่มหาเลขโดดที่แทน C ได้เท่ากับ 7 เมื่อ C+C = 14 ซึ่งต้อง ทดใน หลักต่อไป  สุ่มหาเลขโดดที่แทน D ได้เท่ากับ 8 เมื่อ B+D = 10 บวกทด 1 เท่ากับ 11 แสดงว่า E = 1  นำ A+B = 6 บวกทด 1 เท่ากับ 7 ซึ่งเท่ากับ C พอดี A B C B B D C B C E A A

8 A = 4, B = 2, C = 7, D = 8 และ E = 1 4 2 7 2 2 8 7 2 7 1 4 4 A B C B B D C B C E A A

9


ดาวน์โหลด ppt ตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขโดดที่ต่างกัน จงหา ว่าตัวอักษรแต่ละตัวแทน ตัวเลขอะไรที่ทำให้มี ผลลัพธ์ดังนี้ A B C B B D C B C E A A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google