งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา คิดสนุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา คิดสนุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา คิดสนุก

2 MEMBERS Secondary school level 1/12 Chakkham Khanathon School
Satakun Traitham No.15 Areeya Kawin No.16 Pitawat Tungwattanatakul No.18 Nattapong Pareekard No.19 Secondary school level 1/12 Chakkham Khanathon School

3 เสนอ อาจารย์อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก

4 ปัญหาคืออะไร

5 ปัญหา คือ สิ่งที่เรายังไม่ทราบคำตอบ และ ยังไม่ทราบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

6 คิดสนุก ตัวอักษรแต่ละตัวแทนตัวเลขโดดที่ต่างกัน จงหาว่าตัวอักษรแต่ละตัวแทนตัวเลขอะไรที่ทำให้มีผลลัพธ์ดังนี้ A B C B B D C B C E A A

7 ขั้นตอนการแก้ปัญหา A B C B B D C B C E A A
สุ่มหาเลขโดดที่แทน B ได้เท่ากับ 2 เมื่อ B+B = 4 แสดงว่า A = 4 สุ่มหาเลขโดดที่แทน C ได้เท่ากับ 7 เมื่อ C+C = 14 ซึ่งต้อง ทดในหลักต่อไป สุ่มหาเลขโดดที่แทน D ได้เท่ากับ 8 เมื่อ B+D = 10 บวกทด 1 เท่ากับ 11 แสดงว่า E = 1 นำ A+B = 6 บวกทด 1 เท่ากับ 7 ซึ่งเท่ากับ C พอดี

8 ผลลัพธ์ A = 4 , B = 2 , C = 7 , D = 8 และ E = 1 A B C B B D C B C E A A

9 ฝึกคิดวันละนิด… จิตแจ่มใส


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา คิดสนุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google