งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ลำลูกกา

4 อบรมเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2557/58 หลักสูตร การผลิตสารชีวินทรีย์ ณ อบต. บึงคอไห ม.9 ต. บึงคอไห วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

5 อบรมเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2557/58 หลักสูตร การผลิตสารชีวินทรีย์ ณ วัดเกตุประภา หมู่ 9 ต. บึงคำพร้อย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

6 อบรมครู - นักเรียน - แม่บ้านเกษตรกร โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี หมู่ 4 ต. บึงคอ ไห วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่วมโครงงานการจัดเวที ประชาคม ปี 2557/58 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

8 นำสมาชิกกลุ่มแม่บ้านลำไทรไปจัดกระบวนการ เรียนรู้องค์กรเกษตรกร ณ ฟาร์มเห็ด อำเภอลาดหลุมแก้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

9 ประชุมการจัดงานกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 58 ณ ห้องประชุมอำเภอลำลูกกา

10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เยี่ยมเยียนเกษตรปลูกไผ่ กิมจู ประมาณ 3 ไร่ แปลง น. ส. ละออ. วงษ์เพ็ง ตัดขาย กิโลกรัมละ 30 บาท. หมู่ 4 ต. บึงทองหลาง

11 ประชุมจัดทำแผนตำบลบึงทองหลาง และมอบ วุฒิบัตร อกม. ตำบลบึงทองหลาง วันที่ 23 ก. พ. 58 ณ ห้องประชุมวัดสุวรรณบำรุงรา ชวรราม ม. 11 ต. บึงทองหลาง

12 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนง. เกษตรอำเภอ ลำลูกกา

13 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณท์ กำจัดศัตรูพืช วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ม.2 ต. ลำลูกกา

14 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเริมการผลิตข้าว ปลอดภัยฯ ( Pre GAP ข้าว ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวรา ราม ม.11 ต. บึงทองหลาง


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google