งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม : ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ ด้านใดส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Quick Survey.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม : ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ ด้านใดส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Quick Survey."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม : ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ ด้านใดส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Quick Survey

2

3 กลุ่มเพศและอายุของผู้ตอบแบบ สำรวจ...

4

5 ข้อแนะนำปัญหาและอุปสรรค 1. ควรอธิบายเป้าหมาย ของแบบสอบถามให้ ชัดเจน 2. ไม่ควรเป็นคำถาม ปลายเปิด ซึ่งอาจทำให้ ได้คำตอบที่หลากหลาย ไม่สามารถจัดกลุ่ม คำตอบได้ 1. บางบริษัทฯ บล็อก แบบทดสอบทำให้ กลุ่มเป้าหมายบางคนทำ ไม่สามารถทำได้ 2. แบบสอบถามไม่ ชัดเจน ทำให้ กลุ่มเป้าหมายบางท่าน ไม่เข้าใจเป้าหมายของ แบบสอบถาม 3. กลุ่มเป้าหมาย Reject แบบทดสอบ เพราะบางท่านอาจคิดว่า เป็น Junk Mail ปัญหา / อุปสรรค และ ข้อแนะนำ


ดาวน์โหลด ppt คำถาม : ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ ด้านใดส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Quick Survey.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google