งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2014 Medical Organization Structure (Effective November 2014) Medical Director Suwanna Larbthaweesukanan Medical Marketing Manager – Blue House (Nat) Medical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2014 Medical Organization Structure (Effective November 2014) Medical Director Suwanna Larbthaweesukanan Medical Marketing Manager – Blue House (Nat) Medical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2014 Medical Organization Structure (Effective November 2014) Medical Director Suwanna Larbthaweesukanan Medical Marketing Manager – Blue House (Nat) Medical Sales Team Medical Affairs Manager (Chiraseen T.) Sr. Nutrition Manager - BKK/UPC Rungrak/Khruewan/ Yodkhwan/ Wirudchada Sr.Med. Brand Manager - IM (Roongapa P.) Nutrition Science Manager– (Pruet S.) Medical Marketing Manager - Red House (Wipada C.) Med.Channel Activation Manager - (Purin S.) Sr.Med. Brand Manager -Specialty (Piyanat B.) Med. Brand Manager - SN (Weerapong B.) Assistant Med. Channel Activation Manager - (Kirakorn J.) Medical Channel Analyst Manager (Kotchaporn T.) Secretary to Medical Director (Sivaranda U.) Sr. Med. Channel Activation Manager - (Prangthip L.) Nutrition Development Manager (Natakan T.) Medical Channel Service Manager (Nuttapol P.) 20/03/2015

2 Sales Director Yuthana (081-831 5989) Sr. RSM (NE) Attaphong (081-844 0307) RSM (CENTRAL) Anusorn (091-889 2049) RSM (SOUTH) Chainarin (081-816 6403 RSM (NORTH) Jaroon (084-438 4804) CSM - PCB NSM – GT & PCB Nantawat (081-831 6001) UM – IKT VKG (Thanabordee) (090-907 5001) ชลบุรี, สมุทรปราการ, ตราดจันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ระยอง UM – ANA (Samaporn) (083-096 7925) กรุงเทพฯ ฝั่ง ตอ., ปทุมธานี, นนทบุรี UM – KVN (Wutipon) (083-096 7919) ( สระบุรี, นครนายก, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อยุธยา, ชัยนาท, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง UM – KSR (Korrakote) (091-818 4634) สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, พังงา กระบี่ UM – KCS (Kridnawin) (084-555 3942) ( สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส UM – KMP1 (Krang) (091-890 1042) เครดิต = กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, กรุงเทพฯฝั่งธน,CJ,van วิ่งเพชรบุรี UM – KMP2 (Dhosapol) (089-969 2008) เครดิต = สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบ,van วิ่งนครปฐม UM – VKG ( Vacant) แพร่, น่าน, พะเยา, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย UM – CMM (Pisit) (091-818 4635) เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แม่อ่องสอน UM – AADS (Decha) (081-402 5880) พิษณุโลก, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ PSM - UPC (Kamphol) (081-174 8170) PSM - BKK (Tatchaya) (084-427 1560) PSE (6) PSE (5) UM – RDC1 (Papatsorn) (089-206 3506) นครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์ UM – KKC (Saroch) (081-802 0455) ขอนแก่น, ชัยภูมิกาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม UM – UDC (Pramote) (084-360 6103) อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ UM – PKM (Supoj) (081-907 3496) อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม NSM: National Sales Manager RSM: Regional Sales Manager CSM: Channel Sales Manager PSM: Pharmacy Sales Manager 20/03/2015

3 CSM - PCB Jaroon (084-438 4804 PSM - UPC (Kamphol) (081-174 8170) PSM - BKK (Tatchaya) (084-427 1560) ขอนแก่น, เลย. หนองบัวลำภู. อุดรฯ, หนองคาย. สกลนคร. บึง กาฬ. นครพนม. มุกดาหาร. อำนาจเจริญ. กาฬสินธุ์ พรภัค นัยติ๊บ 083-0967922 ศนิชา สังข์ทอง 091-7711007 นครราชสีมา ชัยภูมิ. มหาสารคาม. บุรีรัมย์. สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ดยโสธร ศรัณญา ดำรงพิริยะพงศ์ 083-0967920 นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรีอุทัยธานี สุพรรณบุรีตาก กำแพงเพชร นนทบุรี สุดารัตน์ คลิ้งเคล้า 091-7706274 ลดาวรรณ์ ปัญญานันทวัฒน์ 090-9075003 เชียงราย. เชียงใหม่. ลำพูน. ลำปาง. พะเยา. แพร่. น่าน. อุตรดิตถ์. สุโขทัย. พิษณุโลก ณฐพล ธรรทมาภิรมย์ 091-8892042 สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง. กระบี่ พังงา ภูเก็ต นัฏพร พรมบุญ 089-2063928 ปทุมธานี อยุธยาอ่างทอง สิงห์บุรีชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ณฐมณ นันท์ดี 091-4060363 กรุงเทพ สมุทรปราการ ธิติมา อุ่นตรงจิต 081-9050385 กรุงเทพ CENTRAL EAST Vacant สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบฯชุมพร ระนอง สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ NSM – GT & PCB Nantawat (081-831 6001) CSM: Channel Sales Manager PSM: Pharmacy Sales Manager 20/03/2015

4 Contact person: MT Pc sup 1.South area (KCS,KSR) คุณวรรณดี หวุ่นจันทร์ Tel : 086-901-7360 3. Central area (KVN,AADS) คุณสายชล สรวมนาม Tel : 091-770-6273 2. Central area (A&A,IKT,KMP) คุณสุภาวดี งามเลิศ Tel : 081-901-7360 Dumex Product AE-BKK 4. Northeast area UDC,PKM คุณวรัญญา อุ่นคำTel : 089-204-9059 5. Northeast area (RDC,KKC) คุณกัลยาณี กระมล Tel : 091-770-6270 6. North area (VKG,CMM) คุณกานติมา ใจดื่ม Tel : 090-908-5231 1.Tesco คุณสุเมตตา คลังมณี Tel : 081-694575 3. Tops คุณดารารัตน์ เที่ยงธรรม Tel : 091-7705840 2. Big-c คุณพิมพ์ลดา ฉัตรชัยศรีสกุล Tel : 091-7705830 4. Makro-Big C Market,Tesco Talad คุณวรางคณา ภูมิวุฒิสาร Tel : 081-248-2444 AE-UPC 1.MT-Central 1 คุณกิตติยา แป้นประโคน Tel 081-901-7366 3. MT-North คุณบงกชรัตน์ เนาวกุลTel : 089-206-3115 2. MT-EAST คุณพิมพ์ลดา ฉัตรชัยศรีสกุล Tel : 091-818-2899 4. MT-NE 1 คุณดวงพร วิทยเวทย์ Tel : 090-880-0235 5. MT-Central 2 คุณคู่ขวัญ พลโลกTel : 081-174-8146 5. MT-South คุณอรชนก สุรินา Tel : 092-248-2444 20/03/2015

5 Contact person : Product Hi-Q Speciality Nutricia Advanced Medical Nutrition IF/FO ; คุณรุ่งนภา (จิ๊ป) Sr.Med. Brand Manager Tel : 081-171-3628, Ext : 1303 E-mail : Roongnapa.POTI@DANONE.com Roongnapa.POTI@DANONE.com Durant P/BF; คุณนันท์สินี (เป้) Brand Manager - Blue House Tel: 08-8399-5561, Ext : 3354 E-mail : Nansinee.JARUPRAT@DANONE.com Nansinee.JARUPRAT@DANONE.com คุณปิยะนาถ (ม่อย) Sr.Med. Brand Manager Tel : 089-203-3188, Ext : 1307 E-mail : Piyanat.BUNNITIGON@DANONE.com Piyanat.BUNNITIGON@DANONE.com IF/Fo; คุณวีระพงษ์ (ยู) Medical Brand Manager Tel : 091-890-1050, Ext : 3348 E-mail : Weerapong.BUNDALSIRIKUL@DANONE.com Weerapong.BUNDALSIRIKUL@DANONE.com Gum; คุณแพทริเซีย Sr. Brand Manager Hi-Q GUM + UHT Tel: 083-096-7903, Ext : 3362 E-mail : Patrisia.MARLINA@DANONE.com Patrisia.MARLINA@DANONE.com คุณวรัชญา (เหมี่ยว) (Product Development Manager - Blue House & Specialty) Tel : 08-1174-1845, Ext : 3473 E-mail : Varatchaya.JANTARABENJAKUL@danone.com Varatchaya.JANTARABENJAKUL@danone.com UHT Dumex Product Gum; คุณพิชญา พูลสถิติวัตน์(พลอย) Brand Manager - Red House Tel: 08-6644-4329, Ext : 3356 E-mail : Pichaya.Poolsathitiwat@DANONE.com Pichaya.Poolsathitiwat@DANONE.com P; คุณลินดา (บิว) Brand Manager - Red House Tel:08-1902 1093, Ext : 3360 E-mail : Linda.Jetasanond@DANONE.com Linda.Jetasanond@DANONE.com คุณรมณีย์ (แจน) National Business Development Manager- UHT Tel : 08-2656 0999, Ext : 1412 E-mail : Romanee.Supavirasathien@danone.com Romanee.Supavirasathien@danone.com คุณวรรณภา (กิ๊ฟ) Channel Marketing Manager – UHT Tel : 08-1753 9423, Ext : 1413 E-mail : Wannapa.Luangluecha@danone.comWannapa.Luangluecha@danone.com คุณกมลวรรณ (นอฟ) Brand Manager – UHT Tel : 08-3073 4887, Ext : 1414 E-mail:Kamolwan.PATTANAKIAT@danone.comKamolwan.PATTANAKIAT@danone.com คุณพิชญ์สินี (ก๊อก) Sales and Marketing Assistant Tel : 09-1818-1117, Ext : 1402 E-mail:Pitsinee.Sangnoi@danone.com 20/03/2015

6 Contact person การสั่งซื้อนม การนำเสนอสินค้า (Marketing ) กิจกรรม, ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ website 1. สั่งซื้อนมไปขายที่ร้านขายยา ติดต่อ คุณทัชญา เดโชรัตน์ Pharmacy Sales Manager – Bangkok & Central area (PCB) Tel : 08-4427-1560 E-mail Tatchaya.TECHORAT@DANONE.comTatchaya.TECHORAT@DANONE.com *คุณทัชญา จะเป็น center ในการรับเรื่อง ประสานงานในทุกพื้นที่ 3. สั่งซื้อนมผ่านทาง รพ. (เจ้าหน้าที่ รพ.) เฉพาะIF/Fo, speciality E-mail: DBT Nutrition Managers ( Email แจ้ง manager ของ NA ในทุกๆ ภาคเพื่อประสานงาน ให้ NA ในพื้นที่นั้นๆ ติดต่อลูกค้า (แจ้ง รายละเอียด นมที่ต้องการ รพ. และ จ. ด้วย) 1.ต้องการเสนอสินค้า Premium/บริษัทโฆษณา ต้องการเสนองาน Blue ติดต่อปวีณา จำเริญเกตุประทีป (อ๊อบแอ๊บ) Ext : 3367 E-mail Paweena.JUMROENKETPRATHIP @DANONE.com Red ติดต่อจิราภา จึงกิจธนวัฒน์ (แพรว) Marketing Supervisor-Red House Tel : 08-9247-6340, Ext : 3365 E-mail : Jirapha.Juengkijthanawat@dano ne.com 2.สั่งซื้อนมเปิดร้านขายนม ติดต่อ Customer Service Management หรือ UM ศูนย์กระจายสินค้า การสนับสนุนหรืออนุเคราะห์ต่างๆ Dumex Product 1. การจัดกิจกรรมหรือขอการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์หรือเอกสารเพื่อการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ในโรงงาน/บริษัท/ อบต. E-mail: DBT Nutrition Managers ( Email แจ้ง manager ของ NA ในทุกๆ ภาคเพื่อประสานงานให้ NA ในพื้นที่นั้นๆ ติดต่อ สุภาวดี (NA Coordinator) Ext: 3364 E-mail: Supavadee.Borikul@DANONE.comSupavadee.Borikul@DANONE.com Blue website ติดต่อ อรจนา สุพาณิชยวงศ์ (Offline Connection Supervisor) Tel : 08-6971-3246 Ext : 1407 E-mail: Onjana.Supanitchayawong@dano ne.com Cc: Songpon.THANASUWANDITEE@d anone.com Songpon.THANASUWANDITEE@d anone.com Red website ติดต่อ ณัชชา ธนรัตน์ Tel : 08-1814-6956 Ext : 3355 E-mail: Nutcha.Thanaratkit@danone.com Nutcha.Thanaratkit@danone.com Cc. Nititorn.NITITHUM@danone.com 4. ซื้อนมหมดอายุเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ ติดต่อ คุณภาพตะวัน Supply Chain Purchasing Ext : 3316 E-mail :Paptawan.LAYAROMP@DANONE.comPaptawan.LAYAROMP@DANONE.com (ปรกติจะมีการประมูลปีละครั้ง) 2. ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์นม (ยากจน/อนาถา) G:\Marketing\Marketing-Careline\2013 Careline training & Knowledge update\09 silver แจ้งเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1.การจำหน่ายนมตัวอย่างในคลีนิค/ร้านขายยา นมในกลุ่ม Hi-Q 1&2 คุณนัทธ์ เมธีดล Medical Marketing Manager (Blue) Tel : 091-890-1062, Ext : 1309 E-mail :nat.mayteedol@danone.comnat.mayteedol@danone.com นมในกลุ่ม Durant Dulac/Dupro คุณวิภาดา ฉัตรธนวารี Medical Marketing Manager (Red) Tel : 081-820-4762, Ext : 3359 E-mail: wipada.chatthanawaree@danone.comwipada.chatthanawaree@danone.com *กรณีได้รับแจ้งไม่ว่าจะผลิดภัณฑ์อะไรให้ E-mail คุณ วิภาดา CC คุณ นัทธ์ 2. ร้านค้าจำหน่ายนมหมดอายุ ติดต่อ sales/UM ในพื้นที่ และ ติดตามอาการถ้ามี ปัญหาสุขภาพ รับเป็น feedback (แล้วแต่เคส) 5.สั่งซื้อนมเพื่อบริโภคจำนวนมากๆ ติดต่อ UM ศูนย์กระจายสินค้า 20/03/2015


ดาวน์โหลด ppt 2014 Medical Organization Structure (Effective November 2014) Medical Director Suwanna Larbthaweesukanan Medical Marketing Manager – Blue House (Nat) Medical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google