งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” ข้อมูลพื้นฐานของ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ที่ตั้ง 20/1 ถ. ภูมิบาล ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” ข้อมูลพื้นฐานของ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ที่ตั้ง 20/1 ถ. ภูมิบาล ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” ข้อมูลพื้นฐานของ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ที่ตั้ง 20/1 ถ. ภูมิบาล ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร 66120 โทรศัพท์ : 056-631076 โทรสาร : 056-660152 website : www.anubanbmn.com

2 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๔

3 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๙

4 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ธรรมเนียมปฏิบัติ รักษาชื่อเสียง ไม่เกี่ยงงาน สาน ธรรมเนียม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ พื้นที่ จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – ชมพู ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา ( แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี )

5 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 1. กร กช อาคารเรียน 2. นิโลบล 3. บุษกร 4. บงกช 5. บุษ บัน

6 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2  ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 2 คน  ครู จำนวน 58 คน ชาย 8 คน หญิง 50 คน  นักการภารโรง จำนวน 13 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน  พนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ( ว่าง )  ครูธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  นักเรียน จำนวน 1,218 คน อนุบาล 1 -2 จำนวน 279 คน ชาย 144 คน หญิง 135 คน ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 939 คน ชาย 465 คน หญิง 474 คน บุคลา กร

7 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™

8

9

10

11 ภายในห้องคอมพิวเตอร์ CL30

12 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™

13

14

15 ภายในห้องคอมพิวเตอร์ CC1

16 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™

17

18

19 ภายในห้องคอมพิวเตอร์ CDL

20 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™ 23/12/2552

21 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™

22

23 7292.00 0.00

24 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™

25

26

27

28

29 ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดหาครุภัณฑ์ห้องสมุดระดับอำเภอในโรงเรียน ( อำเภอละ 1 โรง แต่ไม่ทุกอำเภอ ) ทั่วประเทศ 308 โรงๆ ปรับปรุง ห้องสมุด 234680 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด 97520 บาท 332200.00

30 ® แบบโรงเรียนรายงานผลการดำเนิน กิจกรรม SP2 ™

31

32 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” การสร้างความเข้าใจของโครงการ SP2 ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา

33 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” การมีส่วนร่วมของผู้ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ประชุมคณะคุณครูในโรงเรียน

34 โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” ปัญหาและอุปสรรคของการ ดำเนินงาน ขนาดห้องเรียนไม่เหมาะสมต่อการ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 การแก้ไขปัญหาของ โรงเรียน ขยายห้องเรียนออก ข้อเสนอแนะและอื่นๆ - อ้างอิง ระบบติดตามผลการดำเนินงาน SP2 http://210.1.20.51/~emetea m1/


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนอนุบาลบางมูล นาก “ ราษฎร์อุทิศ ” ข้อมูลพื้นฐานของ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตรเขต 2 ที่ตั้ง 20/1 ถ. ภูมิบาล ต. บางมูลนาก อ. บางมูลนาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google