งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนยากจน จำนวน 7 ครัวเรือน จากการนำเสนอของ ผู้นำชุมชน และการจัดเวทีประชาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนยากจน จำนวน 7 ครัวเรือน จากการนำเสนอของ ผู้นำชุมชน และการจัดเวทีประชาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนยากจน จำนวน 7 ครัวเรือน จากการนำเสนอของ ผู้นำชุมชน และการจัดเวทีประชาคม

2 นางบุญเลี่ยม เกิด สมบัติ อายุ 65 ปี ม.2 ต. ดอนทราย นางแก้ว นาค คีรีรัตน์ อายุ 85 ปี ม.1 ต. บ่อ กระดาน นางนวล เทียนนา อายุ 72 ปี ม.2 ต. หนอง กระทุ่ม น. ส. ล้วน สว่าง อารมณ์อายุ 67 ปี ม.5 ต. หนอง กระทุ่ม ครัวเรือน ยากจน 7 ครัวเรือน อำเภอปาก ท่อ นางเตือนใจ ดวง แก้ว อายุ 58 ปี ม.3 ต. ยางหัก นางสีทอง ทอง ไหร่อายุ 58 ปี ม.3 ต. ยางหัก นายเหิน มี ทรัพย์อายุ 85 ปี ม.6 ต. ปากท่อ

3 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 14,000 บาท รายจ่าย 14,000 บาท - อยู่คนเดียว - ปวดเมื่อยหลัง ลุกเดินไม่ สะดวก เป็นโรคเส้นเลือด ขอด - ยากจน ไม่มีเงินทุนสำหรับ พัฒนาผลิตผล และเพิ่ม ผลผลิต - ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ความต้องการ พัฒนาจนเองได้ และให้การ สงเคราะห์ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

4 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 152,000 บาท / คน / ปี รายจ่าย 152,000 บาท ( เฉลี่ยคนละ 30,400/ ปี ) - อยู่ 5 คน ชาย 1 หญิง 4 - เป็นโรคเบาหวาน - ยากจน มีอาชีพรับจ้าง ไม่พอกับ รายจ่าย - ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ความต้องการ พัฒนาจนเองได้ และให้การสงเคราะห์ - ต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มรายได้ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

5 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 9,200 บาท รายจ่าย 9,200 บาท - ชรา อยู่ คนเดียว เป็น โรคเบาหวาน และความดัน - ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ความต้องการ ให้การสงเคราะห์ - ต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มรายได้ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

6 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 8,500 บาท รายจ่าย 8,500 บาท - ชรา อยู่ คนเดียว เป็นโรคความดัน - ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง - ขาดเงินทุน - ไม่มีอาชีพ ความต้องการ ให้การสงเคราะห์ - ต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มรายได้ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

7 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 9,600 บาท รายจ่าย -- บาท - ตาบอด เป็นอัมพฤต ความต้องการ ให้การสงเคราะห์ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

8 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 24,000 บาท รายจ่าย 24,000 บาท - หม้าย อยู่ 4 คน ชาย 1 คน หญิง 3 คน รับจ้าง 1 คน อยู่บ้านเลี้ยง ลูก 9 เดือน 1 คน เรียน 1 คน - เป็นโรคกระเพาะ - รับจ้างทั่วไปรายวัน มีรายได้คน เดียวรายได้ไม่แน่นอน ความต้องการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาตนเอง ได้ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

9 สภาพปัญหาความยากจน - รายได้ 24,600 บาท รายจ่าย 24,600 บาท - เป็นหม้าย เป็นโรคหอบหืด 1 คน โรคหัวใจโต 1 คน - อยู่ 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน รับจ้าง 1 คน เรียน 2 คน ป่วย 2 คน - รับจ้างทั่วไปรายวัน มีรายได้คน เดียว รายได้ไม่แน่นอน ความต้องการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาตนเอง ได้ อำเภอปากท่อ 7 ครัวเรือน

10

11


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนยากจน จำนวน 7 ครัวเรือน จากการนำเสนอของ ผู้นำชุมชน และการจัดเวทีประชาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google