งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม กันยายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ 2, , งบลงทุน1, ภาพรวม4, ,

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม กันยายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ ส่วนราชการ อปท ภาพรวม1,

4  งบลงทุน ร้อยละ ลำดับที่ 55 ของประเทศ

5

6 เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 ร้อยละ  เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 ร้อยละ โครงการชลประทานร้อยละ  โครงการชลประทานร้อยละ  สำนักงานจังหวัด ร้อยละ  ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยละ 15.92

7 เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ร้อยละ  เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ร้อยละ สถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ  สถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ สำนักงานทางหลวงชนบท ร้อยละ  สำนักงานทางหลวงชนบท ร้อยละ กรมจังหวัด ( งบจังหวัด ) ร้อยละ  กรมจังหวัด ( งบจังหวัด ) ร้อยละ สำนักงานบำรุงทาง ร้อยละ  สำนักงานบำรุงทาง ร้อยละ 69.47

8

9 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ รวม 1, , สำนักงานทางหลวงชนบท เขตพื้นที่การศึกษา นภ เขต เขตพื้นที่การศึกษา นภ. เขต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นิคมสร้างตนเองโนนสัง

10 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมจังหวัด

11 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ 11 สำนักงานบำรุงทาง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สนง. กศน. นภ โครงการชลประทาน ตำรวจภูธรจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google