งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวหน้า หนาว จัดทำโดย เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยี่บุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เลขที่ 1 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวหน้า หนาว จัดทำโดย เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยี่บุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เลขที่ 1 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวหน้า หนาว จัดทำโดย เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยี่บุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เลขที่ 1 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน Menu

2 ภู กระดึง ดอย อ่าง ขาง ดอยแม่ สลอง ภูสอย ดาว ดอยอิน ทนนท์ วังน้ำ เขียว ภูชี้ฟ้า เขาค้อ ม่อน แจ่ม ห้วยน้ำ ดัง ภูหินล่อง เกล้า ปาย cover

3 ดอยอ่างขาง  อ่างขาง เป็นภาษา เหนือ หมายถึง อ่าง สี่เหลี่ยม ซึ่งได้ชื่อมาจาก ลักษณะพื้นที่เป็นแอ่ง กระทะล้อมรอบด้วยภูเขา สูงอยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ทำ ให้อากาศบนดอยหนาว เย็นตลอดปีโดยเฉพาะ ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อากาศเย็นจน น้ำค้างกลายเป็นน้ำค้าง แข็ง สถานที่น่าสนใจบน ดอย ได้แก่ สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง สวนบอน ไซ หมู่บ้านคุ้ม หมู่บ้าน ขอบด้ง และหมู่บ้าน หลวง

4  ภูสอยดาว ลักษณะ เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศ เหนือจดทิศใต้ เป็น เทือกเขากั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีความ สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 500-1,800 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาและป่าไม้ สถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจ เช่น น้ำตกภู สอยดาว ทุ่งดอกไม้ภู สอยดาว ภูสอยดาว

5 ดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มี ลักษณะมีความสูง 2,599 เมตร จาก ระดับน้ำทะเลพื้นที่ ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทองและ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ ประกอบไป ด้วยภูเขาสูง สลับซับซ้อน มีดอยอิน ทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดในประเทศ ไทย แหล่งท่องเที่ยว น่าสนใจในอุทยาน ดอยอินทนนท์ เช่น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่ กลาง

6  ภูชี้ฟ้า ลักษณะพื้นที่ วนอุทยานภูชี้ฟ้าเป็น ยอดเขาสูงในเทือกเขา ดอยผาหม่น ติด ชายแดนไทย - สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว สูงจาก ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร แหล่งท่องเที่ยว น่าสนใจในอุทยานภู ชี้ฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจใน วนอุทยาน ภูชี้ฟ้า เช่น จุดชมวิว ทะเลหมอกและพระ อาทิตย์ ภูชี้ฟ้า

7  ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สล องนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจาก กองพล 93 จากสหภาพพม่าเข้า มาในเขตไทย จำนวนสองกองพัน คือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพัน ที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก ตั้งแต่ พ. ศ. 2504 ในเดือนธันวาคมถึง กุมภาพันธ์ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นซากุระพันธุ์ที่เล็กที่สุด สี ชมพูอมขาวจะบานสะพรั่งตลอด แนวทางขึ้นดอยแม่สลอง เป็น พันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากใน เมืองไทย เพราะเจริญเติบโตอยู่ แต่เฉพาะในภูมิอากาศหนาวจัด เท่านั้น จุดน่าสนใจบนดอยแม่สล องเช่น ชมไร่ชาและศึกษาวิธีการ ผลิตชา ขี่ม้าชมทิวทัศน์รอบ หมู่บ้านเจียงจาใส และอนุสรณ์ สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ ภาคเหนือ ประเทศไทย ศึกษา เรื่องราว ประวัติของชาวดอยแม่ สลอง มีไกด์นำชม ดอยแม่สลอง


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวหน้า หนาว จัดทำโดย เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยี่บุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เลขที่ 1 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google