งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

4 เครื่องแบบปกติขาว ประดับแพรแถบย่อ

5 เครื่องแบบเต็มยศ สวมสายสะพาย

6 เครื่องแต่งกายครึ่งยศ ไม่สวมสายสะพาย

7

8 เครื่องแบบเต็มยศ ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม.
เครื่องแบบเต็มยศ ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม.

9 เครื่องแบบเต็มยศ ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช.
เครื่องแบบเต็มยศ ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช.

10 เครื่องแบบเต็มยศ ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม.
เครื่องแบบเต็มยศ ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม.

11 เครื่องแบบเต็มยศ ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช.
เครื่องแบบเต็มยศ ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช.

12 เครื่องแบบเต็มยศ ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.
เครื่องแบบเต็มยศ ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.

13 เครื่องแบบเต็มยศ สวมสายสะพาย


ดาวน์โหลด ppt การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google