งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประดับ เครื่องราชอิสริย าภรณ์. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประดับ เครื่องราชอิสริย าภรณ์. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประดับ เครื่องราชอิสริย าภรณ์

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

4 เครื่องแบบปกติขาว ประดับแพรแถบย่อ

5 เครื่องแบบเต็มยศ สวมสายสะพาย

6 เครื่องแต่งกายครึ่งยศ ไม่สวมสายสะพาย

7

8 เครื่องแบบเต็มยศ ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม.

9 เครื่องแบบเต็มยศ ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช.

10 เครื่องแบบเต็มยศ ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม.

11 เครื่องแบบเต็มยศ ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช.

12 เครื่องแบบเต็มยศ ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.

13 เครื่องแบบเต็มยศ สวมสายสะพาย


ดาวน์โหลด ppt การประดับ เครื่องราชอิสริย าภรณ์. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google