งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวอย่างทะเบียนคุม ( กยศ.106). 2 ตัวอย่างใบนำส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวอย่างทะเบียนคุม ( กยศ.106). 2 ตัวอย่างใบนำส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวอย่างทะเบียนคุม ( กยศ.106)

2 2 ตัวอย่างใบนำส่ง

3 3 6. ข้อควรระวังในการจัดทำ สัญญาและส่งสัญญา 1. คู่สัญญาลงนามไม่ครบถ้วน 2. ห้ามใช้ตรายางประทับแทน การลงนามในช่อง ผู้ให้กู้ยืม 3. คู่สัญญา ( ผู้กู้, ผู้ให้กู้, ผู้ค้ำ ประกัน ) จะลงนามเป็น พยานอีกไม่ได้ 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

4 4 6. ข้อควรระวังในการจัดทำ สัญญาและส่งสัญญา 4. ใช้แบบพิมพ์สัญญากู้ที่เป็น ของปีการศึกษา ปัจจุบัน 5. ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนคุม ( กยศ.106) ให้ตรงกับสัญญา 6. แนบทะเบียนคุม ( กยศ.106) และใบนำส่งทุกชุด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

5 5 6. ข้อควรระวังในการจัดทำ สัญญาและส่งสัญญา 7. ใบนำส่งและทะเบียนคุม ( กยศ.106) ชุดละ ไม่เกิน 50 สัญญา 8. ไม่ควรส่งสัญญาซ้ำ 9. เอกสารแนบขอให้ถ่าย เอกสารให้ชัดเจน อ่านง่าย 10. ให้ควบคุมวงเงินที่ได้รับ การจัดสรร 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวอย่างทะเบียนคุม ( กยศ.106). 2 ตัวอย่างใบนำส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google