งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุณหพล ศาสตร์ Thermodynamics. วิชาศึกษาเกี่ยวกับการ เคลื่อนที่ ของพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุณหพล ศาสตร์ Thermodynamics. วิชาศึกษาเกี่ยวกับการ เคลื่อนที่ ของพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุณหพล ศาสตร์ Thermodynamics

2 วิชาศึกษาเกี่ยวกับการ เคลื่อนที่ ของพลังงาน

3 ปลาย ศตวรรษที่ 17 เดอนี่ ปาแปง ประดิษฐ์ เครื่องจักร เพื่อใช้สูบน้ำ จากเหมือง ถ่านหิน

4 1769 เจมส์วัตต์ ปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และจดทะเบียน เครื่องไอน้ำ นับเป็น ปีที่เริ่มต้นการปฏิวัติ อุตสาหกรรม

5 ลาวัวซิเออร์ (Antroine Lavoisier 1743 – 1794) เสนอว่า ความร้อนเป็นของเหลวไม่มี มวล และมองไม่เห็น สามารถไหล จากวัตถุหนึ่งที่ร้อนกว่าไปอีกวัตถุหนึ่ง ได้ พลังงานนี้เรียกว่า แคลอริก (Caloric) พลังงานนี้ไม่สามารถ ทำลายและสร้างใหม่ได้ จะมีอยู่ใน จักรวาลอย่างคงที่

6 กฎของอุณหพลศาสตร์ 1. พลังงานในจักรวาลจะคงที่ 2. เอนโทรปี (Entropy) หรือความไร้ ระเบียบของจักรวาลมีแนวโน้มสูงขึ้น 3. เป็นไปไม่ได้ในระบบเดี่ยว (Isolated Systems) ที่จะถึงจุดศูนย์องศาสัมบูรณ์ ไม่ว่าจะใช้กระบวนการใด เพราะว่าที่ นั้นเอนโทปีจะเท่ากับศูนย์

7 กฎของเมอร์ฟี (Murphy’ s Law) มีหลักว่า อะไรที่มันจะเสีย (Go Wrong) มันก็จะเสีย และมันจะเสียใน เวลาที่แย่ที่สุด และแบบที่แย่ ที่สุด

8 อนาคต ศึกษา

9 1. ศรแห่งเวลา (Arrow of Time) การเคลื่อนที่จาก พลังงานเข้มข้นไปพลังงาน เจือจางบ่งบอกถึงทิศทาง หรือ ศรแห่งเวลาว่า มันจะต้อง ดำเนินไปเช่นนั้นไม่มีวัน ย้อนกลับ

10 2. การมีชีวิตและอารย ธรรมเนื่องจากมีลูกศร แห่งเวลา ดังนั้นตราบ เท่าที่ชีวิตหนึ่งหรือสังคม หนึ่ง แสวงหาพลังงานที่ เข้มข้นมาใช้

11 3. การตายหรือล่มสลาย ของอารยธรรมเป็นเรื่อง ใหญ่ แต่การตายของ บุคคลและการเสียของ เครื่องจักรเกิดขึ้นเป็น ประจำ


ดาวน์โหลด ppt อุณหพล ศาสตร์ Thermodynamics. วิชาศึกษาเกี่ยวกับการ เคลื่อนที่ ของพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google