งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics

2 วิชาศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ของพลังงาน

3 ปลายศตวรรษที่ 17 เดอนี่ ปาแปง ประดิษฐ์เครื่องจักร เพื่อใช้สูบน้ำจากเหมืองถ่านหิน

4 เจมส์วัตต์ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และจดทะเบียน เครื่องไอน้ำ นับเป็นปีที่เริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรม

5 ลาวัวซิเออร์ (Antroine Lavoisier 1743 – 1794)
เสนอว่า ความร้อนเป็นของเหลวไม่มีมวล และมองไม่เห็น สามารถไหลจากวัตถุหนึ่งที่ร้อนกว่าไปอีกวัตถุหนึ่งได้ พลังงานนี้เรียกว่า แคลอริก (Caloric) พลังงานนี้ไม่สามารถทำลายและสร้างใหม่ได้ จะมีอยู่ในจักรวาลอย่างคงที่

6 กฎของอุณหพลศาสตร์ 1.พลังงานในจักรวาลจะคงที่
2.เอนโทรปี (Entropy) หรือความไร้ระเบียบของจักรวาลมีแนวโน้มสูงขึ้น 3.เป็นไปไม่ได้ในระบบเดี่ยว (Isolated Systems) ที่จะถึงจุดศูนย์องศาสัมบูรณ์ ไม่ว่าจะใช้กระบวนการใด เพราะว่าที่นั้นเอนโทปีจะเท่ากับศูนย์

7 กฎของเมอร์ฟี (Murphy’ s Law)
มีหลักว่า อะไรที่มันจะเสีย(Go Wrong) มันก็จะเสีย และมันจะเสียในเวลาที่แย่ที่สุด และแบบที่แย่ที่สุด

8 อนาคตศึกษา

9 1.ศรแห่งเวลา (Arrow of Time) การเคลื่อนที่จากพลังงานเข้มข้นไปพลังงานเจือจางบ่งบอกถึงทิศทาง หรือศรแห่งเวลาว่า มันจะต้องดำเนินไปเช่นนั้นไม่มีวันย้อนกลับ

10 2.การมีชีวิตและอารยธรรมเนื่องจากมีลูกศรแห่งเวลา ดังนั้นตราบเท่าที่ชีวิตหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง แสวงหาพลังงานที่เข้มข้นมาใช้

11 3.การตายหรือล่มสลายของอารยธรรมเป็นเรื่องใหญ่ แต่การตายของบุคคลและการเสียของเครื่องจักรเกิดขึ้นเป็นประจำ


ดาวน์โหลด ppt อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google