งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนพฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนพฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนพฤษภาคม 2555

2 การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง " ณ วันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2555 การดำเนินรายการวิทยุ " หมอ ทาง " ณ วันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2555 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 148 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่ง คลิปมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 42 ครั้ง

3 ผลการดำเนินการรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ผลการ ดำเนินกา ร ดำเนิน การเอง สทช. และทชจ. อยู่ใน พื้นที่เดียวกัน หมายเหตุ พ. ค. ๕๕ ๘๕ หน่วยงา น สทช. ดำเนินการ ทชจ. ดำเนินการ จัดรายการ ร่วมกัน นับเป็น ๑ หน่วยงาน ๓ หน่วยงาน ๖ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

4 เดือนพฤษภาคม จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ทชจ. ปทุมธานี ทชจ. กำแพงเพชร ทชจ. นนทบุรี ทชจ. ปัตตานี ทชจ. พระนครศรีอยุธยา สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) ทชจ. ราชบุรี ทชจ. สุพรรณบุรี ทชจ. นครสวรรค์ ทชจ. กาญจนบุรี ทชจ. ตากทชจ. อุดรธานี เดือนพฤษภาคม จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ทชจ. ปทุมธานี ทชจ. กำแพงเพชร ทชจ. นนทบุรี ทชจ. ปัตตานี ทชจ. พระนครศรีอยุธยา สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) ทชจ. ราชบุรี ทชจ. สุพรรณบุรี ทชจ. นครสวรรค์ ทชจ. กาญจนบุรี ทชจ. ตากทชจ. อุดรธานี ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

5 กิจกรรมผลการดำเนินการ ของที่ระลึก โปสเตอร์

6 กิจกรรมผลการดำเนินการ สื่อดิจิตอล สังคมออนไลน์ /mortangradio ผลิต Jingle/ สปอตวิทยุ เพลง สายด่วน 1146 ( เวอร์ชั่นใหม่ ) เพลงสายด่วน 1146 ( สนับสนุนโดย สทช. ที่ 12 ( สงขลา )) กระทรวงคมนาคม 100 ปี วิสัยทัศน์กรมทาง หลวงชนบท สโลแกนกรมทาง หลวงชนบท สโลแกนรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับกรม ทางหลวงชนบท

7 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ เดือนพฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google