งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น. ส. ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น. ส. ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น. ส. ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362

2 ความหมายของ ” น้ำแร่ธรรมชาติ ”

3 การเดินทางของน้ำแร่ธรรมชาติ ใต้ดิน 1. ต้นกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติ 2. การไหลซึมและการดูดซับแร่ธาตุต่างๆ 3. การปรากฏตัวของน้ำแร่ธรรมชาติ 4. การใช้ประโยชน์จากน้ำแร่

4 การผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ การปรับปริมาณก๊าซที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติการกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว – โดยวิธีการทำให้ตกตะกอน – โดยวิธีการกรอง

5 ภาพแสดงการผลิตน้ำแร่ซึ่งต้องขุดเจาะน้ำแร่ ผ่านชั้นดินชั้นหินต่าง ๆ

6 ประโยชน์ของน้ำแร่ธรรมชาติ แคลเซียมแมกนีเซียมโปตัสเซียมโซเดียมฟลูออไรด์ไบคาร์บอเนตซัลเฟต

7 แหล่งน้ำแร่บางแห่งที่สำคัญใน ประเทศไทย ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ต. พระงาม อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ต. โพธิ์สามต้น อ. บางประหัน จ. อยุธยา ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก

8 มาตรฐานของน้ำแร่ธรรมชาติ ใส ไม่มีตะกอน แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติ ต้องมีปริมาณที่ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังต่อไปนี้ – ทองแดง ไม่เกิน 1 มก / ล – แมงกานีส ไม่เกิน 2 มก / ล – บอเรต โดยคำนวณเป็น โบรอน ไม่เกิน 5 มก / ล – แบเรียม ไม่เกิน 1 มก / ล – แคดเมียม ไม่เกิน 0.003 มก / ล

9 – โครเมียม โดยคำนวณเป็น โครเมียมทั้งหมด ไม่เกิน 0.05 มก / ล – ตะกั่ว ไม่เกิน 0.01 มก / ล – ปรอท ไม่เกิน 0.001 มก / ล – ซิลิเนียม ไม่เกิน 0.05 มก / ล – ไนเตรต โดยคำนวณเป็น ไนเตรต ไม่เกิน 50 มก / ล – พลวง ไม่เกิน 0.005 มก / ล – นิกเกิล ไม่เกิน 0.02 มก / ล

10 ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินที่กำหนด ดังต่อไปนี้ – ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.07 มก / ล – ไนไตรต์ โดยคำนวณเป็น ไนไตรต์ ไม่เกิน 0.02 มก / ล – ไม่พบสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ – ไม่พบโพลีคอลิเนตเตตไบฟีนอล – ไม่พบสารลดการตึงผิว – ไม่พบน้ำมันแร่ – ไม่พบโพลีนิวเคลียร์อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน

11 คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ – ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อ น้ำแร่ธรรมชาติ 100 มล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น – ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิดอีโคไล – ไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 199 ( พ. ศ. 2543)


ดาวน์โหลด ppt น. ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น. ส. ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google