งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

2 การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง

3 ประวัติความเป็นมาของ เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตน โกสินทร์ การพัฒนาการของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องจากเครื่องต้นมาสู่พัสตราภรณ์โขน-ละคร และองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากร พบว่าเครื่องแต่งกายยืนเครื่องของกรมศิลปากร ได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยทำเลียนแบบเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ แต่มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาการไปตามสภาพแวดล้อมและสังคม

4 นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนวัสดุไปตามยุคสมัยด้วย เหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ และความเป็นมาตรฐานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่มีข้อจำกัด และอุปสรรคในการดำเนินการด้านต่างๆ อาทิ ด้านฝีมือในการออกแบบลวดลายที่ยังขาดผู้ชำนาญการ ด้านงบประมาณ ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง เพื่อให้งานมีคุณภาพ ได้วัสดุที่มีมาตรฐาน และวิธีการปักที่ถูกต้อง ตามแบบโบราณ - การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน มีอุปสรรคต่อการสร้างงาน ทำให้ขาดความประณีตงดงาม

5 แสดงชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกายตามหมายเลข
๑.มงกุฎ ๒.จอนหู หรือ กรรเจียก ๓.ดอกไม้ทัด ๕.ปะวะหล่ำ ๔.อุบะ ๖.กำไลแผง หรือ ทองกร ๗.กรองคอ , นวมนาง หรือ กรองศอ ๘.จี้นาง หรือ ตาบทับ ๙.เสื้อในนาง ๑๑.เข็มขัด , ปั้นเหน่ง ๑๐.สะอิ้ง ๑๒.ผ้าห่มนาง ๑๓.ผ้านุ่งนาง , ภูษา หรือพระภูษา ๑๔.กำไลเท้า

6 ๑.มงกุฎ ๒.จอนหู หรือ กรรเจียก ๓.ดอกไม้ทัด

7 ๔.อุบะ ๕.ปะวะหล่ำ ๖.กำไลแผง หรือ ทองกร

8 ๗.กรองคอ , นวมนาง หรือ กรองศอ
๘.จี้นาง หรือ ตาบทับ ๙.เสื้อในนาง

9 ๑๐.สะอิ้ง ๑๑.เข็มขัด , ปั้นเหน่ง ๑๒.ผ้าห่มนาง

10 ๑๓.ผ้านุ่งนาง , ภูษา หรือพระภูษา
๑๔.กำไลเท้า

11 ผลิตโดย นางสาวจิระประภา ผิวขำ รหัสนักศึกษา 3085531008
นางสาวจิระประภา ผิวขำ รหัสนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 หวังว่า สื่อมัลติมีเดียจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google