งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ( ข้อมูล NAP) พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ( ข้อมูล NAP) พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ( ข้อมูล NAP) พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

2 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

3 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

4 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

5 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

6 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com จ. ชลบุรี

7 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com จ. ระยอง

8 จ. สมุทรปราการ แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

9 จ. จันทบุรี แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

10 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com จ. ฉะเชิงเทรา

11 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com จ. ตราด

12 จ. ปราจีนบุรี แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com

13 แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก NAP เข้าถึงจาก www.cqihiv.com วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557www.cqihiv.com จ. สระแก้ว


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ( ข้อมูล NAP) พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google