งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ผลการดำเนินงาน ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล NAP) พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

2 แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก www. cqihiv
แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

3 แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก www. cqihiv
แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

4 แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก www. cqihiv
แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

5 แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก www. cqihiv
แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

6 จ.ชลบุรี แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

7 จ. ระยอง แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

8 จ. สมุทรปราการ แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

9 จ.จันทบุรี แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

10 จ.ฉะเชิงเทรา แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

11 จ.ตราด แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

12 จ.ปราจีนบุรี แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

13 จ.สระแก้ว แหล่งที่มา : ข้อมูลจากNAP เข้าถึงจาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google