งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีหมู่บ้านหนึ่งอยู่บนเขาชาวบ้านที่ นั้นอาศัยกันอย่างพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีหมู่บ้านหนึ่งอยู่บนเขาชาวบ้านที่ นั้นอาศัยกันอย่างพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีหมู่บ้านหนึ่งอยู่บนเขาชาวบ้านที่ นั้นอาศัยกันอย่างพอเพียง

3 อยู่มาวันหนึ่ง ได้เกิดพายุเข้าถล่ม หมู่บ้าน

4 โชคดีหมู่บ้านไม่เป็นอะไร แต่หน้าดิน ได้หายไปเพราะพายุ

5 เมื่อชาวบ้านได้ออกมาดูความ เสียหาย ก็พากันร้องไห้

6 แต่พอดีมีนักปราชญ์ผ่านมา ชาวบ้านจึงไปขอความช่วยเหลือ

7 เขาได้ แนะนำให้ ใช้ โครงการ พระราชดำ ริหญ้าแฝก ของใน หลวง

8

9 กลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธุ์สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร ๒ ศรีลังกา สงขลา ๓ และ พระราชทาน ฯลฯ กลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธุ์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร ๑ นครสวรรค์ และเลย เป็น ต้น หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบ ของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ด้าน ท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบรากฝอยที่สานกัน แน่นยาว หยั่งลึกในดิน มีข้อดอก ตั้ง ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก ดอกจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไป หลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสำรวจพบว่า มีกระจายอยู่ทั่ว โลกประมาณ ๑๒ ชนิด และสำรวจพบในประเทศไทย ๒ ชนิด ได้แก่ ๒.๒. มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก ๓.๓. หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ ตลอดปี ๔.๔. ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วย เมล็ด ทำให้ควบคุมการ แพร่ขยายได้ ๕.๕. มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ ง่าย แข็งแรงและทนต่อการ ย่อยสลาย ๖.๖. ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ำ ๗.๗. บริเวณรากเป็นที่อาศัยของ จุลินทรีย์ ๘.๘. ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ ดี ทนทานต่อโรคพืชทั่วไป ๙.๙. ส่วนที่เจริญต่ำกว่าผิวดิน ช่วยให้อยู่รอดได้ดีในสภาพ ต่าง ๆ ๑.๑. มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยาย ด้านข้าง การที่หญ้าแฝกถูกนำมาใช้ปลูกใน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องมาจากมี ลักษณะเด่นหลายประการ โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติฯ

10 ใช้เครื่องมือ polygonal Lasso ตัด ภาพที่ต้องการจากรูป


ดาวน์โหลด ppt มีหมู่บ้านหนึ่งอยู่บนเขาชาวบ้านที่ นั้นอาศัยกันอย่างพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google