งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

2 ตาราง สรุปการประเมินภาวะเสี่ยงทางการเงินของโรงพยาบาล จังหวัดระนอง ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายการ Curren t Ratio ( ๑. ๕ ) Quick Ratio ( ๑. ๐๐ ) Cash Rati o ( ๐. ๘ ) เงินทุน สำรอง สุทธิ กำไร สุทธิ ( มี ค่าเสื่อม ) กำไร สุทธิ ( ไม่มีค่า เสื่อม ) Liqui d Inde x Stat us Ind ex Survi ve Inde x Risk Scori ng รพ. ระนอง ,655, ,735, ,501, รพ. กระบุรี ,881, , ,881, รพ. กะเปอร์ ,531, , , รพ. ละอุ่น ,547, ,009, ,979, รพ. สุข สำราญ ,225, ,741, ,170,

3 กราฟแสดงสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง ณ เดือนเมษายน 2557


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google