งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

2 ตาราง สรุปการประเมินภาวะเสี่ยงทางการเงินของโรงพยาบาล จังหวัดระนอง ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายการ Curren t Ratio ( ๑. ๕ ) Quick Ratio ( ๑. ๐๐ ) Cash Rati o ( ๐. ๘ ) เงินทุน สำรอง สุทธิ กำไร สุทธิ ( มี ค่าเสื่อม ) กำไร สุทธิ ( ไม่มีค่า เสื่อม ) Liqui d Inde x Stat us Ind ex Survi ve Inde x Risk Scori ng รพ. ระนอง 1.441.331.24 50,655,06 2.43 - 31,735,627.22 - 8,501,729.76 111 3 รพ. กระบุรี 4.564.284.11 52,881,75 3.33 - 848,626.16 1,881,436.02 0101 รพ. กะเปอร์ 2.432.292.11 18,531,50 5.85 - 336,156.36 387,313.9 2 0101 รพ. ละอุ่น 3.533.483.43 29,547,01 2.65 14,009,918.98 14,979,91 3.49 0000 รพ. สุข สำราญ 1.831.731.67 6,225,972.07 - 3,741,114. 34 - 2,170,929.48 0112

3 กราฟแสดงสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง ณ เดือนเมษายน 2557


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ของโรงพยาบาล ในจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2557 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google