งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการประหยัด พลังงาน. จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการประหยัด พลังงาน. จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการประหยัด พลังงาน

2 จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย

3 เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้ง เรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้ ประหยัด น้ำมันประหยัดเวลา

4 ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการ ดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง

5 เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็น ใหญ่เกินความจำเป็นเพราะกินไฟมากเกินไป และ ควรตั้งตู้เย็นไว้ ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.

6 เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควร เสียบและ ถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทำให้เตารีดร้อน แต่ละครั้งกินไฟมาก

7 เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลาก แสดงประสิทธิภาพ ให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง เลือกใช้เบอร์ 5

8 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครก ประหยัดน้ำ ฝักบัว ประหยัดน้ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีด ประหยัดน้ำ เป็นต้น

9 ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะ ระเหยหมดไป เปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การ ระเหยจะต่ำกว่า ช่วยให้ประหยัดน้ำ

10 1. กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้ > ปิดสวิตซ์ไฟและพัดลมทุกครั้งที่เลิกใช้งาน > ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์กรณีขึ้น - ลง 2 ชั้น > สลับเปิด - ปิดลิฟท์โดยสาร สำหรับการใช้งาน > เปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศตามตารางเวลาที่ กำหนด และกำหนดอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศา เซลเซียส > เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรเปิดทิ้งไว้นาน ๆ ควรปิด จอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกิน กว่า 15 นาทีและถอด ปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

11 น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้

12 อย่าเปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะล้างหน้า แปรง ฟัน โกนหนวด หรือฟอกสบู่ และควรล้างผักผลไม้ จาน ชาม ในอ่างหรือภาชนะที่มีการเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะ การล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำ มากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50

13 อ้าง อิง


ดาวน์โหลด ppt วิธีการประหยัด พลังงาน. จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google