งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการประหยัด พลังงาน. จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการประหยัด พลังงาน. จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการประหยัด พลังงาน

2 จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย

3 เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้ง เรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้ ประหยัด น้ำมันประหยัดเวลา

4 ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการ ดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง

5 เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็น ใหญ่เกินความจำเป็นเพราะกินไฟมากเกินไป และ ควรตั้งตู้เย็นไว้ ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.

6 เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควร เสียบและ ถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทำให้เตารีดร้อน แต่ละครั้งกินไฟมาก

7 เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลาก แสดงประสิทธิภาพ ให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง เลือกใช้เบอร์ 5

8 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครก ประหยัดน้ำ ฝักบัว ประหยัดน้ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีด ประหยัดน้ำ เป็นต้น

9 ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะ ระเหยหมดไป เปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การ ระเหยจะต่ำกว่า ช่วยให้ประหยัดน้ำ

10 1. กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้ > ปิดสวิตซ์ไฟและพัดลมทุกครั้งที่เลิกใช้งาน > ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์กรณีขึ้น - ลง 2 ชั้น > สลับเปิด - ปิดลิฟท์โดยสาร สำหรับการใช้งาน > เปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศตามตารางเวลาที่ กำหนด และกำหนดอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศา เซลเซียส > เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรเปิดทิ้งไว้นาน ๆ ควรปิด จอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกิน กว่า 15 นาทีและถอด ปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

11 น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้

12 อย่าเปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะล้างหน้า แปรง ฟัน โกนหนวด หรือฟอกสบู่ และควรล้างผักผลไม้ จาน ชาม ในอ่างหรือภาชนะที่มีการเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะ การล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำ มากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50

13 อ้าง อิง http://www.google.com/search? www.apecthai.org/apec/upload/644hydrogen_car.jpg


ดาวน์โหลด ppt วิธีการประหยัด พลังงาน. จัดทำโดย ด. ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด. ญ. ทองดี เปอะพอ ด. ญ. ชนาธิป ปัน สมุทร ด. ญ. ทักษพร ขุนห้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google