งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590, ,509, รพท. พังงา 23,799, ,467, รพท. ตะกั่วป่า 31,045, ,265, รวม 102,436, ,243,

2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินการ ) หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 15,304, ,046, รพท. พังงา 4,718, ,286, รพท. ตะกั่วป่า 4,003, ,562, รวม 24,026, ,895,

3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( งบลงทุน ( Non UC, DPL ) ณ 13 กพ. 58 หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 30,938, ,522, รพท. พังงา 17,755, ,044, รพท. ตะกั่วป่า 26,322, ,518, รวม 75,016, ,084,

4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ( Non UC, DPL ) รายการครุภัณฑ์ หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 10,666, ,264, รพท. พังงา 10,730, ,044, รพท. ตะกั่วป่า 10,560, ,518, รวม 31,956, ,826,

5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน (Non UC, DPL) รายการสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 20,272, ,258, รพท. พังงา 7,025, รพท. ตะกั่วป่า 15,762, รวม 43,060, ,258,

6 หน่วยงา น รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ( รพ. บางไทร, รพ. ท้าย เหมือง, สสจ. พังงา, สสอ. กะปง ) 18,350, รพ. บางไทรอยู่ระหว่างรายงานผล การขายแบบประกวดราคา - รพ. ท้ายเหมืองส่งมอบงานงวด 1 เบิกจ่ายเงินแล้ว - สสอ. กะปง รอส่งมอบงาน - สสจ. พังงา เบิกจ่ายเงินแล้ว - ส่งมอบงานเบิกจ่ายเงินแล้ว 2 รายการ - รอส่งมอบ 5 รายการ ครุภัณฑ์ 7 รายการ 4,940,000 รพ. พังงาครุภัณฑ์ 3 รายการ 9,530,000 ส่งมอบแล้ว 1 รายการ รอส่งมอบ 2 รายการ รพ. ตะกั่ว ป่า สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 36,466,50 0 ( ผูกพัน 3 ปี ) เสนอสำนักงบฯให้ความเห็นชอบรอ หนังสือตอบกลับ ครุภัณฑ์ 3 รายการ 8,560,000 ส่งมอบเบิกจ่ายเงินแล้ว รวม 77,847,300

7 หน่วยง าน รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา ครุภัณฑ์ 1 รายการ ( รพ. ทับปุด ) 1,070,00 0 ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน รพ. พังงา ครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,240,00 0 ประกาศสอบราคา รพ. ตะกั่ว ป่า ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,270,00 0 รอส่งมอบ รวม 4 รายการ 4,580,00 0

8 หน่วยงา น รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 1,921,600 ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่าง บริหารสัญญา ส่งมอบแล้ว 2 รายการ และ 56 รายการรอส่งมอบ ครุภัณฑ์ 58 รายการ 5,941,000 รพ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 7,025,400 รอลงนามในสัญญา ( ขออนุมัติใช้ เงินบำรุงสมทบ ) ครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,200,000 รอส่งมอบ (18 พค.58) รพ. ตะกั่ว ป่า สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 1,176,100 ลงนามสัญญาแล้ว ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,000,000 รอส่งมอบ รวม 19,264,10 0

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google