งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช. อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15. คำ วิเศษณ์ สถาน วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก สถานที่ เช่น บน ล่าง ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ เช่น หมู่บ้านอยู่ ทาง เหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช. อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15. คำ วิเศษณ์ สถาน วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก สถานที่ เช่น บน ล่าง ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ เช่น หมู่บ้านอยู่ ทาง เหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ช. อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15

2 คำ วิเศษณ์ สถาน วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก สถานที่ เช่น บน ล่าง ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ เช่น หมู่บ้านอยู่ ทาง เหนือ ปากกาอยู่ บน โต๊ะ กาล วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก เวลา เช่น เช้า บ่าย ก่อน หลัง ค่ำ เช่น สวัสดี ยาม เช้า เขามา ก่อน นิยม วิเศษณ์ วิเศษณ์ชี้เฉพาะ บอกความชัดเจน เช่น จริงๆ แน่นอน โน้น นี้ เช่น พ่อฉลาด จริงๆ บ้าน โน้น ประมาณ วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก จำนวน เช่น หนึ่ง สอง น้อย มาก เช่น ไก่เหลือ น้อย เขากินไป ทั้งหมด ลักษณ วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก ลักษณะ เช่น สี รส กลิ่น อาการ ความเร็ว เช่น แมว ชั่ว โขมยปลา ปลานิลสี เทา ดอกไม้กลิ่น หอม อนิยม วิเศษณ์ วิเศษณ์บอกความ ไม่ชี้เฉพาะ เช่น ไหน อะไร ใคร อื่น เช่น ไป ไหน ก็ไป คน อื่น อย่า ยุ่ง ปฤจฉา วิเศษณ์ ประติชญา วิเศษณ์ ประติเษธ วิเศษณ์ วิเศษณ์ตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ จ๊ะ เช่น สวัสดี ครับ ฉันเอง จ๊ะ วิเศษณ์บอก ความปฎิเสธ เช่น ไม่ ไม่ได้ ไม่ใช่ เช่น เขา ไม่ใช่ คนเลว ผม ไม่ได้ ทำ วิเศษณ์บอกความ คำถาม เช่น ใด ไร ไหน เมื่อไร เช่น คุณจะไป ไหน และไปที่ ใด

3 ปริศนาอักษรไขว้ แสน วิเศษณ์ 1. สถานวิเศษณ์ บ้านเขาอยู่ มาก คงเดินไปไม่ไหว 2. สถานวิเศษณ์ กรุงเทพฯอยู่ภาค ด 3. กาลวิเศษณ์ อีกชื่อของเวลา 1 นาฬิกาเวลากลางวัน 4. ลักษณวิเศษณ์ อธิบายสิ่งที่มองไป ทางบวกมักใช้อธิบายสตรี 5. ปฎิเสธวิเศษณ์ คำตอบเมื่อพบสิ่งที่ผิด ไป 6. อนิยมวิเศษณ์ ๆก็ไม่รักผม 7. ปฤจฉาวิเศษณ์ คุณชื่อ. 8. ประมาณวิเศษณ์ สิ่งที่มีจำนวนไม่มาก 9. กาลวิเศษณ์ ช่วงเวลาที่ช้ากว่ากำหนด 10. ลักษณวิเศษณ์ แสงเทียนสว่าง. 11. นิยมวิเศษณ์ ( ใ + ช่ + ที + เ + ดี + ย + ว ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 จงเติมคำในช่องว่างให้ครบโดยใช้คำใบ้

4 ปริศนาอักษรไขว้ แสน วิเศษณ์ ไกล ล บ่ายโมง งา ไม่ใช่ น้ค อะไร สายส ว ใช่ทีเดียว 1. สถานวิเศษณ์ บ้านเขาอยู่ มาก คงเดินไปไม่ไหว 2. สถานวิเศษณ์ กรุงเทพฯอยู่ภาค ด 3. กาลวิเศษณ์ อีกชื่อของเวลา 1 นาฬิกาเวลากลางวัน 4. ลักษณวิเศษณ์ อธิบายสิ่งที่มองไป ทางบวกมักใช้อธิบายสตรี 5. ปฎิเสธวิเศษณ์ คำตอบเมื่อพบสิ่งที่ผิด ไป 6. อนิยมวิเศษณ์ ๆก็ไม่รักผม 7. ปฤจฉาวิเศษณ์ คุณชื่อ. 8. ประมาณวิเศษณ์ สิ่งที่มีจำนวนไม่มาก 9. กาลวิเศษณ์ ช่วงเวลาที่ช้ากว่ากำหนด 10. ลักษณวิเศษณ์ แสงเทียนสว่าง. 11. นิยมวิเศษณ์ ( ใ + ช่ + ที + เ + ดี + ย + ว ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 จงเติมคำในช่องว่างให้ครบโดยใช้คำใบ้


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช. อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15. คำ วิเศษณ์ สถาน วิเศษณ์ วิเศษณ์บอก สถานที่ เช่น บน ล่าง ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ เช่น หมู่บ้านอยู่ ทาง เหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google