งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนุกกับชนิดของคำ โดย ด.ช.อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนุกกับชนิดของคำ โดย ด.ช.อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนุกกับชนิดของคำ โดย ด.ช.อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15

2 คำ วิเศษณ์ กาลวิเศษณ์ ประมาณวิเศษณ์ สถานวิเศษณ์ นิยมวิเศษณ์
วิเศษณ์บอกจำนวน เช่น หนึ่ง สอง น้อย มาก เช่น ไก่เหลือ น้อย เขากินไป ทั้งหมด สถานวิเศษณ์ วิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น บน ล่าง ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ เช่น หมู่บ้านอยู่ทาง เหนือ ปากกาอยู่ บน โต๊ะ วิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า บ่าย ก่อน หลัง ค่ำ เช่น สวัสดียาม เช้า เขามา ก่อน นิยมวิเศษณ์ วิเศษณ์ชี้เฉพาะบอกความชัดเจน เช่น จริงๆ แน่นอน โน้น นี้ เช่น พ่อฉลาด จริงๆ บ้าน โน้น อนิยมวิเศษณ์ คำ วิเศษณ์ วิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่น ไหน อะไร ใคร อื่น เช่น ไป ไหน ก็ไป คน อื่น อย่ายุ่ง ลักษณวิเศษณ์ วิเศษณ์บอกลักษณะ เช่น สี รส กลิ่น อาการ ความเร็ว เช่น แมว ชั่ว โขมยปลา ปลานิลสี เทา ดอกไม้กลิ่น หอม ประติชญาวิเศษณ์ ประติเษธวิเศษณ์ ปฤจฉาวิเศษณ์ วิเศษณ์ตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ จ๊ะ เช่น สวัสดี ครับ ฉันเอง จ๊ะ วิเศษณ์บอกความปฎิเสธ เช่น ไม่ ไม่ได้ ไม่ใช่ เช่น เขา ไม่ใช่ คนเลว ผม ไม่ได้ ทำ วิเศษณ์บอกความคำถาม เช่น ใด ไร ไหน เมื่อไร เช่น คุณจะไป ไหน และไปที่ ใด

3 ปริศนาอักษรไขว้ แสน วิเศษณ์
จงเติมคำในช่องว่างให้ครบโดยใช้คำใบ้ 2 1 1. สถานวิเศษณ์ บ้านเขาอยู่ มากคงเดินไปไม่ไหว 2. สถานวิเศษณ์ กรุงเทพฯอยู่ภาค ด 3. กาลวิเศษณ์ อีกชื่อของเวลา 1 นาฬิกาเวลากลางวัน 4. ลักษณวิเศษณ์ อธิบายสิ่งที่มองไปทางบวกมักใช้อธิบายสตรี 5. ปฎิเสธวิเศษณ์ คำตอบเมื่อพบสิ่งที่ผิดไป 6. อนิยมวิเศษณ์ ๆก็ไม่รักผม 7. ปฤจฉาวิเศษณ์ คุณชื่อ 8. ประมาณวิเศษณ์ สิ่งที่มีจำนวนไม่มาก 9. กาลวิเศษณ์ ช่วงเวลาที่ช้ากว่ากำหนด 10. ลักษณวิเศษณ์ แสงเทียนสว่าง 11. นิยมวิเศษณ์ (ใ+ช่+ที+เ+ดี+ย+ว) 4 3 5 6 8 7 10 9 11

4 ปริศนาอักษรไขว้ แสน วิเศษณ์
เฉลย ปริศนาอักษรไขว้ แสน วิเศษณ์ จงเติมคำในช่องว่างให้ครบโดยใช้คำใบ้ 2 1 บ่ ม่ ช่ น้ ที ดี 1. สถานวิเศษณ์ บ้านเขาอยู่ มากคงเดินไปไม่ไหว 2. สถานวิเศษณ์ กรุงเทพฯอยู่ภาค ด 3. กาลวิเศษณ์ อีกชื่อของเวลา 1 นาฬิกาเวลากลางวัน 4. ลักษณวิเศษณ์ อธิบายสิ่งที่มองไปทางบวกมักใช้อธิบายสตรี 5. ปฎิเสธวิเศษณ์ คำตอบเมื่อพบสิ่งที่ผิดไป 6. อนิยมวิเศษณ์ ๆก็ไม่รักผม 7. ปฤจฉาวิเศษณ์ คุณชื่อ 8. ประมาณวิเศษณ์ สิ่งที่มีจำนวนไม่มาก 9. กาลวิเศษณ์ ช่วงเวลาที่ช้ากว่ากำหนด 10. ลักษณวิเศษณ์ แสงเทียนสว่าง 11. นิยมวิเศษณ์ (ใ+ช่+ที+เ+ดี+ย+ว) 4 3 5 6 8 7 10 9 11


ดาวน์โหลด ppt สนุกกับชนิดของคำ โดย ด.ช.อัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ป.6/8 เลขที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google