งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คณาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Penn. State) หัวหน้าสาขาวิชา รศ. ดร. เกษม ปราบริปูตลุง Ph.D. (Toronto) ผศ. ดร. ฉลองศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คณาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Penn. State) หัวหน้าสาขาวิชา รศ. ดร. เกษม ปราบริปูตลุง Ph.D. (Toronto) ผศ. ดร. ฉลองศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คณาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Penn. State) หัวหน้าสาขาวิชา รศ. ดร. เกษม ปราบริปูตลุง Ph.D. (Toronto) ผศ. ดร. ฉลองศรี ฟลัด Ph.D. (Queensland) Dr.Adrian E. Flood Ph.D. (Queensland) CHEMICAL ENGINEERING

2 2 ผศ. ดร. รัตนวรรณ วิบูลย์สวัสดิ์ Ph.D. (Imperial College) อ. ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด Ph.D. (Lehigh U., USA) อ. อติชาต วงศ์กอบลาภ M.E. (Chulalongkorn) คณาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี CHEMICAL ENGINEERING อ. ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย Ph.D. (Dalhousie)

3 3 นางอัมพร ลาดหนองขุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวฉัตรแก้ว เอี่ยมสะอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt 1 คณาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Penn. State) หัวหน้าสาขาวิชา รศ. ดร. เกษม ปราบริปูตลุง Ph.D. (Toronto) ผศ. ดร. ฉลองศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google