งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดนนทบุรี 2. จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. จังหวัดสระบุรี 5. จังหวัดชัยนาท 6. จังหวัดลพบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดนนทบุรี 2. จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. จังหวัดสระบุรี 5. จังหวัดชัยนาท 6. จังหวัดลพบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดนนทบุรี 2. จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. จังหวัดสระบุรี 5. จังหวัดชัยนาท 6. จังหวัดลพบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง 9. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2

2 นางสาวสมควร วิบูลย์ เชื้อ ประธาน นายไชยา บุญญานุภาพ เลขานุการ

3 การชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร การจัดทำแผนการ ชำระบัญชี กตส. + กสส. + ผู้ชำระบัญชี + ผู้สอบบัญชี วางแผนการ ชำระบัญชี กำหนดทิศทางการ ชำระบัญชี กรอบระยะเวลาในการ ชำระบัญชี กสส. งบประมาณ

4 การ ติดตาม สกจ. ติดตามผู้ ชำระบัญชี สตส. ติดตาม ผู้สอบบัญชี นำข้อมูลสรุปประชุมเป็น รายไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดนนทบุรี 2. จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. จังหวัดสระบุรี 5. จังหวัดชัยนาท 6. จังหวัดลพบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google