งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉากทัศน์การจำลอง เหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ลา ฉากทัศน์ที่ ๑ พบผู้ป่วยสงสัยบน เครื่องบิน ฉากทัศน์ที่ ๒ พบผู้ป่วยสงสัยที่ด่าน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉากทัศน์การจำลอง เหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ลา ฉากทัศน์ที่ ๑ พบผู้ป่วยสงสัยบน เครื่องบิน ฉากทัศน์ที่ ๒ พบผู้ป่วยสงสัยที่ด่าน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉากทัศน์การจำลอง เหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ลา ฉากทัศน์ที่ ๑ พบผู้ป่วยสงสัยบน เครื่องบิน ฉากทัศน์ที่ ๒ พบผู้ป่วยสงสัยที่ด่าน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ ฉากทัศน์ที่ ๓ พบผู้ป่วยสงสัยที่ ชุมชน ( โรงแรม บ้านพัก อื่นๆ ) อื่นๆ ) ฉากทัศน์ที่ ๔ พบผู้ป่วยสงสัยที่ โรงพยาบาล

2 ฉากทัศน์ ที่ ๑ พบผู้ป่วยสงสัยบน เครื่องบิน ๑. เขตติดโรค ๒. ระหว่างขึ้นเครื่องบิน ๓. ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ๔. ขาเข้า / เปลี่ยนเครื่อง ๕. ปลายทาง

3 ๑. เขตติดโรค ให้คำแนะนำประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยง การเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการ ระบาด ระบาดวงกว้าง ไลบีเรีย เซียร์ ราลีโอน กินี ระบาดวงจำกัด ไนจีเรีย เซเนกัล

4 ๒. ระหว่างขึ้น เครื่องบิน ๒. ระหว่างขึ้น เครื่องบิน ตรวจคัดกรองก่อนการ เดินทาง ๑. จนท. สาธารณสุข อาการ วัด T ๒. สายการบินที่ Check – in counter ประวัติการเดินทาง อาการ

5 ๓. ระหว่างอยู่บน เครื่องบิน ลูกเรือสังเกตพบผู้ เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง พบอาการสงสัยป่วย แจ้งหัวหน้า แจ้งกัปตัน

6 ๔. ขาเข้า / เปลี่ยนเครื่อง ประกาศหาแพทย์ / ปรึกษา แพทย์ภาคพื้นดิน จัดหาหน้ากากให้ใส่ / คนนั่ง ใกล้ใส่ แจ้งปลายทางเตรียมรับ ผู้ป่วย / สงสัย จอดเครื่องจุดที่กำหนด ส่งเอกสารให้ จนท. สา ธารณสุข สายการบินทำลายเชื้อตาม เกณฑ์

7 ๔. ขาเข้า / เปลี่ยนเครื่อง ๔. ขาเข้า / เปลี่ยนเครื่อง - ประกาศผู้เดินทางจากพื้นที่ เสี่ยง ได้รับผลกระทบ พบ จนท. สา ธารณสุข - ส่งต่อผู้ป่วย T ๓๘ / ผู้สงสัยเข้า ระบบส่งต่อรพศ. สน. - คัดกรอง ลูกเรือ ผู้โดยสาร ขอ ชื่อ ที่อยู่ Tel - ไม่มีไข้ กรอกเอกสารสุขภาพ ประวัติ ๒๑วัน ก่อนเดินทาง เฝ้าระวังอีก ๒๑ วัน รพ. / ชุมชน

8 ๕. ปลายทาง - กรอกเอกสารสุขภาพ - คัดกรอง ลูกเรือ ผู้โดยสาร ขอ ชื่อ ที่อยู่ Tel - ไม่มีไข้ ประวัติ ๒๑วัน ก่อน เดินทาง เฝ้าระวังอีก ๒๑ วัน รพ. / ชุมชน - ส่งต่อข้อมูล จนท. สาธารณสุข ในพื้นที่เฝ้าระวัง

9 ฉากทัศน์ที่ ๒ พบผู้ป่วย / สงสัยที่ ด่านควบคุม โรคติดต่อ ระหว่างประเทศ - คัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ เสี่ยง - ตรวจสอบการเดินทาง พื้นที่ เสี่ยง ๒๑ วัน - ขอชื่อ ที่อยู่ Tel ที่ติดต่อได้ - วัด T มีไข้ งรพศ. สน. ไม่มีไข้ แจ้งสสจ. สน. - SRRT ติดตาม ๒๑ วัน

10 ฉากทัศน์ที่ ๓ พบผู้ป่วย / สงสัยที่ พบผู้ป่วยสงสัยที่ชุมชน ( โรงแรม บ้านพัก อื่นๆ ) - แจ้ง จนท. สาธารณสุข / พาไป สถานพยาบาล - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก อนามัย PPE - รพศ. สน. ส่งรถมารับ ปกติ ติดตาม ๒๑ วัน สงสัย รับไว้รักษา แจ้ง สสจ. สน. ตม. ตำรวจ ผวจ. กระทรวง - SRRT ติดตาม ๒๑ วัน ผู้สัมผัส ผู้ เข้าเยี่ยม

11 ฉากทัศน์ที่ ๔ พบผู้ป่วย / สงสัยที่ โรงพยาบาล - รพศ. สน. ได้รับแจ้ง จัดรถ พร้อม จนท. สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกัน ไปรับผู้ป่วย / สงสัย - ซักประวัติ อาการ ตรวจร่างกาย ตรวจ Lab บันทึก ตามเอกสารแบบฟอร์ม ๑ส่งข้อมูล SRRT - รับผู้ป่วยไว้ห้อง Negative Pressure Room - SRRT สอบสวน + ติดตาม ๒๑ วันทุก คน ผู้สัมผัส ผู้เข้าเยี่ยม พบผู้สัมผัสที่ ป่วยส่งรพ. ทันที


ดาวน์โหลด ppt ฉากทัศน์การจำลอง เหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ลา ฉากทัศน์ที่ ๑ พบผู้ป่วยสงสัยบน เครื่องบิน ฉากทัศน์ที่ ๒ พบผู้ป่วยสงสัยที่ด่าน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google