งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณการความต้องการใช้เตียงในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณการความต้องการใช้เตียงในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณการความต้องการใช้เตียงในโรงพยาบาล

2 หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนเตียง ในเครือข่ายบริการ
มาตรฐานขั้นต่ำ 15 เตียงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกความต้องการเตียงตามระดับของโรงพยาบาล (มาตรฐานGIS) -เตียงสำหรับบริการทุติยภูมิระดับต้น(2.1) เตียง -เตียงสำหรับบริการทุติยภูมิระดับกลาง(2.2) เตียง -เตียงสำหรับบริการทุติยภูมิระดับสูง(2.3) เตียง -เตียงสำหรับบริการตติยภูมิ(3.1) เตียง -เตียงสำหรับบริการ Excellent Center เตียง รวม เตียง หมายเหตุ : นับตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

3 ตัวอย่าง การคำนวณ จำนวนเตียง รพ.นครพิงค์ ในล้านนา 1
ตัวอย่าง การคำนวณ จำนวนเตียง รพ.นครพิงค์ ในล้านนา 1

4 จัดบริการระดับ 2.3 ไว้ที่ รพ. NODE

5 จัดบริการระดับ 2.3 ไว้ที่ โรงพยาบาล M1

6 หลักเกณฑ์การคำนวณ จำนวนเตียง ICU
แหล่งข้อมูล :มาตรฐานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ

7 ตัวอย่างการคำนวณ ICU รพ.นครพิงค์
กรณีระดับ 2.1 อยู่ที่ รพ. Node รพ.นครพิงค์ควรมี 976 เตียง ควรมี ICU(10% ของทั้งหมด) = (976) + (976) + (976) + (976) + ….. = 108 เตียง

8 ประมาณการ เตียง ICU ควรมี

9 การกระจาย ICU ตามมาตรฐานระดับ A (ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับ 1)
สาขา ICU ICU Trauma ICU Neuro CCU รวม New born NICU 2-5 เตียงต่อการคลอด 1000 ราย/ปี Heart 8-12 เตียง 8 เตียง Trauma / PED Gen Surg / Med

10 การคำนวณเตียง NICU จ.เชียงใหม่
ข้อมูล ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 เฉลี่ย ทารกคลอดมีชีพทั้งหมด 13,975 14,293 17,059 15,109 ข้อมูล 2 เตียง /1000 3 เตียง /1000 4 เตียง /1000 5 เตียง /1000 ประมาณการ NICU 30 45 60 75

11 ตัวอย่างการคำนวณจำนวน NICU ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีคิด 2 เตียงต่อการคลอด 1000
โรงพยาบาล จำนวนที่มีในปัจจุบัน จำนวนที่ควรมีทั้งจังหวัด (30 เตียง) จำนวนที่ขาด รพ.นครพิงค์ 12 16 4 รพ.สันทราย 7 รพ. จอมทอง 2 รพ. ฝาง 3 รพ.แม่และเด็ก รวม 26 30

12 ประมาณการห้องตรวจ OPD
เงื่อนไข แพทย์ตรวจผู้ป่วยเฉลี่ย 10 นาทีต่อราย ใช้เวลาตรวจวันละ 420 นาทีต่อวัน วันทำการ วัน สูตรคำนวน จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน x 10 นาที 420 นาที

13 ประมาณการห้อง OPD ต่อวัน
กรณีใช้ 286 วันทำการ = (463,000 / 286) x 10 นาที 420 นาที/วัน = 38 ห้อง/วัน

14 ประมาณการห้อง OPD ต่อวัน
กรณีใช้ 240 วันทำการตาม FTE = (463,000 / 240) x 10 นาที 420 นาที/วัน = 46 ห้อง/วัน

15 การประมาณการ OR เงื่อนไข ประมาณการจากจำนวนแพทย์ที่ใช้ห้องผ่าตัด
แพทย์ 1 คน ใช้ห้องผ่าตัด 2 Period / สัปดาห์ สูตร จำนวนแพทย์ใช้ห้องผ่าตัด x 2 5 (วัน/สัปดาห์)

16 ตัวอย่าง ประมาณการห้อง OR รพ.นครพิงค์
= แพทย์ 55 คน x 2 Period 5 = 22 ห้อง / วัน

17 อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การประมาณการความต้องการใช้เตียงในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google