งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. สรวิชญ์ อุปพงษ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.1/6 ด. ช. ชญานัน สุวรรณนคร เลขที่ 7 ชั้น ม.1/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. สรวิชญ์ อุปพงษ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.1/6 ด. ช. ชญานัน สุวรรณนคร เลขที่ 7 ชั้น ม.1/6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. สรวิชญ์ อุปพงษ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.1/6 ด. ช. ชญานัน สุวรรณนคร เลขที่ 7 ชั้น ม.1/6

2 กิจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ : - ระดับปฏิบัติการประจำ - ระดับบริหารชั้นต้น - ระดับบริหารชั้นกลาง - ระดับสำนักงาน - ระดับผู้ชำนาญการและฐานความรู้ กิจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ : - สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกิดผลกำไร และขยายกิจการให้เติมโต - ลดค่าใช้จ่าย คือ เพื่อให้กิจการได้กำไรมากขึ้น - สร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ ของตัวสินค้า ทั้งนี้หวังยอดขายระยะยาว ให้กับตัวกิจการเอง - ปรับปรุงการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ และการประสานงาน เพื่อให้ เกิดการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ตรงตามประเด็น

3 ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เหมาะสม - แต่ก็คุ้มค่า เพราะสิ่งที่เราหวังนั้นเราคาด คำนึงถึงกำไรในอนาคตก่อนที่เราจะทุ่มทุนลงไป เพื่อให้ได้ผลกลับมาถึงสิ่งที่คุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อ กิจการดังนี้ : - เกิดการฉ้อโกงเพื่อผลประโยชน์ตัวเองมาก ขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นให้ ผู้ใช้นำไปใช้ในทางที่ผิด - ต้องเพิ่มทักษะการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงาน มากขึ้น - อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าระบบพื้นๆ ทั่วไป - ควรคิดเผื่อถึงความยืดหยุ่นในการให้บริการ ลูกค้า ( ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งพิเศษ ) ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย การอยู่รวมเป็นสังคมของมนุษย์ทำให้ต้องสื่อสารถึงกัน ต้อง ติดต่อและทำงานหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้องจดจำสิ่ง ต่าง ๆ ไว้มากมาย ต้องจดจำรายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจำข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ประโยขน์ในภายหลัง สังคมจึงต้องการความเป็นระบบที่มี รูปแบบชัดเจน เช่น การกำหนดเลขบ้าน ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด ทำให้ สามารถติดต่อส่งจดหมายถึงกันได้ เลขบ้านเป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ ใช้งานกันอยู่ ประโยชน์ที่ได้รับ [


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. สรวิชญ์ อุปพงษ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.1/6 ด. ช. ชญานัน สุวรรณนคร เลขที่ 7 ชั้น ม.1/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google