งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 4,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน 2,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 1,000 ไร่. 4. ท่าขึ้นปลา 3 แห่ง ท่าที่ 1 ท่าเจ๊ไพ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด ท่าที่ 2 ท่าลุงเริญ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด ท่าที่ 3 ท่าห้วยฮัก ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 2 3

2 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดู ปลาน้ำ จืดมีไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 6,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน 3,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 2,000 ไร่ 4. ท่าขึ้นปลา 2 แห่ง ท่าที่ 1 ท่าหน้าเขื่อน ต. ช่อแล อ. แม่แตง ท่าที่ 2 ท่าบ้านสบปั๋ง ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 1

3 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 4,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัย อ่อน 2,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 1,000 ไร่. 4. ท่าขึ้นปลา 1 แห่ง 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 1

4 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกรกฎาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีก.ค.ก.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 60550 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ประมงต้นแบบ ( โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ) 48440 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 12110

5 ประชุมคณะกรรมการโครงการชุมชนประมงต้นแบบ ณ วังปลาท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

6 ออกติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณอ่าง เก็บน้ำห้วยมะนาว อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

7 ออกติดตามโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง วังปลาท่า บ้านท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

8 ร่วมกับประมงอำเภอฝาง ติดตามโครงการชุมชน ประมงต้นแบบแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

9 ร่วมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกรามบริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

10 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่ เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 957,524.00 925,324.00 32,200.00 530,955.00 33,000.00 841,789.22 809,037.73 32,751.49 443,045.00 30,240.00 87.91 87.43 101.71 83.44 91.64 115,734.78 116,286.27 -551.49 87,910.00 2,760.00

11 สวัสดี ครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google