งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
การสร้างเครื่องทดสอบประกายไฟหัวเทียน โดยใช้ความดัน Construct the spark plug in pressure chamber นายนิพัทธ์ สุพจนานุรักษ์ Mr.Niphat Supotjananurak Good morning / afternoon ladies and gentlemen. (everyone) Hello everybody. My name is Niphat Supotjananurak from Lanna Polytechnical College, Chiangmai Department of mechanical Division of auto mechanical program Today I would like to present my special project in Construction and efficiency evaluation of spark plug in pressure chamber. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาในการวิจัย Gasoline engine or genzin engine is the engine with spark plug for its ignition system for the engine power. When there is a problem with the spark plug, most technician test the spark plug by taking it out of the cylinder to check the condition or sparking power. If the spark plug can produce the ignition it can be used again. In fact, the pressure of the ignition power in the cylinder is normally at – 147 lb/square inch.

3 ปัญหาในการวิจัย + 8 bar Problem Udom (2546)
From the efficiency report of the package was found that the spark plug can endure in the highest pressure within 120 lbs per square inches which was the default of compression stroke when the result of the compression stroke and the sparking from this package adjunct the speed of engine + 8 bar

4 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ความดัน
2. เพื่อทดสอบไฟหัวเทียนในสภาวะที่มีความดัน 3. เพื่อมองเห็นการทำงานของเครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ความดันโดยผ่านจอโปรเจคเตอร์ The objectives of my special problem are To construct To evaluate quality and To find performance of spark plug in pressure chamber. Research hypothesis are The quality of constructed experiment package should be in a good level or evaluated total aspect higher than 3.5 scores and the performance of constructed machine should be higher than 3 scores. The package should be controlled pressure condition.

5 ตารางและสรุปสำคัญ Engine speed 800(rpm) Pressure (bar) Number of
no ignition Type 1 Type 2 0 bar 2 bar 4 bar 1 6 bar 2 8 bar 5 10 bar No ignition 12 bar The Last one is the result of the efficiency evaluation. From the reliability of spark plug, the mean of quality efficiency is good. From the chart above it’s a comparison of using the Nippondenso and NGK spark plug. One miss fire ignition

6 Spark plug in pressure chamber
สรุปผลการวิจัย 1.เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ความดัน } Pressure vessel In order to solve the research problem as mentioned before, the machine design base on the following concept. From the concept design the computer aided design was used to design my experiment package. The designed drawing is shown in this picture. The main parts consist of 1. Pressure vessel 2. Control cabinet box 3. Compressor When combined. spark plug in pressure chamber Spark plug in pressure chamber Control cabinet box Compressor

7 สรุปผลการวิจัย 1.เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ความดัน 1 6 2 5 4
Shop drawing from computer aided design were used to construct and assembly. The manufacturing process are shown in this slide drawing. 1. This picture shows you the spark plug in pressure chamber process. 2.The welding process is presented in this picture. 3.This is the preparation process before assembly. 4. If you look at this picture you can see picture number 1 are Brass rod, Pipe steel, steel and sheet metal. Picture number 2 is lathing, punching and shoving Picture number 3 is quality check before assembly Picture number 4 is assembly before welding. Picture number 5 is welding the body of chamber And Picture number 6 is the complete pressure vessel. 4 3

8 สรุปผลการวิจัย 2. เพื่อทดสอบไฟหัวเทียนในสภาวะที่มีความดัน
The designed and constructed experiment package quality is evaluated using questionnaire based on rating scale The questionnaire consists of 4 aspects Including Design aspects : 4 subjects function aspects : 4 subjects Operation and safety aspects : 7 subjects Operation and manual aspects : 3 subjects The answer of questionnaire were obtained from 15 experts and 5 operation users

9 สรุปผลการวิจัย 3. เพื่อมองเห็นการทำงานของเครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ความดันโดยผ่านจอโปรเจคเตอร์

10 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ความดัน
ได้ทดสอบหัวเทียนในความดันใช้งานจริง ได้มองเห็นพฤติกรรมของประกายไฟหัวเทียนในขณะที่มีในกระบอกสูบ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google