งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การสร้างเครื่องทดสอบ ประกายไฟหัวเทียน โดยใช้ความดัน Construct the spark plug in pressure chamber นายนิพัทธ์ สุ พจนานุรักษ์ Mr.Niphat Supotjananurak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การสร้างเครื่องทดสอบ ประกายไฟหัวเทียน โดยใช้ความดัน Construct the spark plug in pressure chamber นายนิพัทธ์ สุ พจนานุรักษ์ Mr.Niphat Supotjananurak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การสร้างเครื่องทดสอบ ประกายไฟหัวเทียน โดยใช้ความดัน Construct the spark plug in pressure chamber นายนิพัทธ์ สุ พจนานุรักษ์ Mr.Niphat Supotjananurak วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาในการวิจัย

3 + 8 bar

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัวเทียน โดยใช้ความดัน 2. เพื่อทดสอบไฟหัวเทียนใน สภาวะที่มีความดัน 3. เพื่อมองเห็นการทำงานของ เครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ ความดันโดยผ่านจอโปรเจคเตอร์

5 ตารางและสรุปสำคัญ Pressure (bar) Number of no ignition Type 1Type 2 0 bar00 2 bar00 4 bar10 6 bar20 8 bar51 10 bar No ignition 2 12 bar No ignition Engine speed 800(rpm)

6 สรุปผลการวิจัย } Pressure vessel Control cabinet box Compressor Spark plug in pressure chamber 1. เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัว เทียนโดยใช้ความดัน

7 สรุปผลการวิจัย 1 2 3 4 5 6 1. เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัวเทียนโดยใช้ ความดัน

8 สรุปผลการวิจัย 2. เพื่อทดสอบไฟหัวเทียนใน สภาวะที่มีความดัน

9 สรุปผลการวิจัย 3. เพื่อมองเห็นการทำงานของเครื่องทดสอบหัว เทียนโดยใช้ความดันโดยผ่านจอโปรเจคเตอร์

10 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้เครื่องทดสอบหัวเทียน โดยใช้ความดัน 2. ได้ทดสอบหัวเทียนใน ความดันใช้งานจริง 3. ได้มองเห็นพฤติกรรม ของประกายไฟหัวเทียน ในขณะที่มีในกระบอกสูบ


ดาวน์โหลด ppt LOGO การสร้างเครื่องทดสอบ ประกายไฟหัวเทียน โดยใช้ความดัน Construct the spark plug in pressure chamber นายนิพัทธ์ สุ พจนานุรักษ์ Mr.Niphat Supotjananurak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google