งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ แนวทางการจัดการ เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่ พลเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ แนวทางการจัดการ เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่ พลเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ แนวทางการจัดการ เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่ พลเมือง

2 เป็นการหยิบยกให้คนไทยมี หน้าตาแบบนี้ ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้.... ทำไม เราโชคดีที่ผ่านมาผ่าน วิกฤตจากเหตุการณ์ บ้านเมือง จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่ พลเมือง

3 - ดูเหมือนว่าจะมีความ รุ่งเรือง แต่... ยังมีความ วุ่นวาย - เรามีตึกสูงขึ้น แต่... มี อารมณ์สั้นลง - เราเรียนสูงขึ้น แต่... ตัดสินใจน้อยลง - เรามีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น แต่... ปัญหาก็เพิ่มขึ้น - เรามีความสะดวกสบาย มากขึ้น แต่... เรามีเวลา น้อยลง ( บริหารจัดการเวลาไม่ เป็น )

4 เรามีบ้านหลังใหญ่ แต่มี ครอบครัวเล็กลง เรามีบ้านที่น่าอยู่ แต่ ครอบครัวแตกแยก เรามียารักษาโรคมากขึ้นแต่ มีสุขภาพแย่ เราใช้เวลาดื่ม เที่ยวดูหนัง มากขึ้น แต่ใช้เวลาอ่าน น้อยลง เรามีข้อมูลสารสนเทศ มากมาย แต่ยังโดนหลอกให้ เป็นเหยื่อสื่อโฆษณา

5 การบริหารจัดการ หลักสูตร รายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็น รายวิชาเพิ่มเติม ระดับประถม ( ป 1.- ป.6) จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี (6 รายวิชา เวลา 6 ปี ) ระดับมัธยมต้น ( ม.1-3) จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี (6 รายวิชา /6 ภาค เรียน /3 หน่วยกิต ) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557

6 มี 5 จุดเน้น แต่จัดลง 4 จุดเน้น จุดเน้น 5 รวมกับทุกจุดเน้น อาจจัดดังนี้ หน่วยที่ 1 จุดเน้น 1,4,5 เวลา 10 ชม. หน่วยที่ 2 จุดเน้น 2,3,5 เวลา 10 ชม. การนำจุดเน้นมาจัดลง หน่วยการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt จันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ แนวทางการจัดการ เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่ พลเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google