งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
จันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์

2 จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เป็นการหยิบยกให้คนไทยมีหน้าตาแบบนี้ ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้....ทำไม เราโชคดีที่ผ่านมาผ่านวิกฤตจาก เหตุการณ์บ้านเมือง

3 -ดูเหมือนว่าจะมีความรุ่งเรือง แต่
-ดูเหมือนว่าจะมีความรุ่งเรือง แต่...ยังมีความวุ่นวาย -เรามีตึกสูงขึ้น แต่...มีอารมณ์สั้นลง -เราเรียนสูงขึ้น แต่...ตัดสินใจน้อยลง -เรามีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น แต่...ปัญหาก็เพิ่มขึ้น -เรามีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่...เรามีเวลาน้อยลง(บริหารจัดการเวลาไม่เป็น)

4 เรามีบ้านหลังใหญ่ แต่มีครอบครัวเล็กลง เรามีบ้านที่น่าอยู่ แต่ครอบครัวแตกแยก เรามียารักษาโรคมากขึ้นแต่มีสุขภาพแย่ เราใช้เวลาดื่ม เที่ยวดูหนังมากขึ้น แต่ใช้เวลาอ่านน้อยลง เรามีข้อมูลสารสนเทศมากมาย แต่ยังโดนหลอกให้เป็นเหยื่อสื่อโฆษณา

5 การบริหารจัดการหลักสูตร
คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว779 ลว 26 มิ.ย.2557 รายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ระดับประถม (ป1.-ป.6) จำนวน 40 ชั่วโมง/ปี (6 รายวิชา เวลา 6 ปี) ระดับมัธยมต้น (ม.1-3) จำนวน 40 ชั่วโมง/ปี (6 รายวิชา/6 ภาคเรียน /3 หน่วยกิต ) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 การนำจุดเน้นมาจัดลงหน่วยการเรียนรู้
มี 5 จุดเน้น แต่จัดลง 4 จุดเน้น จุดเน้น 5 รวมกับทุกจุดเน้น อาจจัดดังนี้ หน่วยที่ 1จุดเน้น 1,4,5 เวลา 10 ชม. หน่วยที่ 2 จุดเน้น 2,3,5 เวลา 10 ชม.


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google