งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัว ตั้งแต่ A-M ถูกตัดสิน ประหารชีวิต แต่พอถึง เวลาประหาร มี 1 คนที่ ได้รับการอภัยโทษเป็น กรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัว ตั้งแต่ A-M ถูกตัดสิน ประหารชีวิต แต่พอถึง เวลาประหาร มี 1 คนที่ ได้รับการอภัยโทษเป็น กรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัว ตั้งแต่ A-M ถูกตัดสิน ประหารชีวิต แต่พอถึง เวลาประหาร มี 1 คนที่ ได้รับการอภัยโทษเป็น กรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขาน เลข 1-2 คนที่ขาน 2 จะถูก นำตัวออกไปประหาร การ ขานเริ่มจาก A วนไป เรื่อยๆจนกระทั่งคน สุดท้ายที่รอดชีวิต และ นักโทษคนที่เหลือเป็นคน สุดท้ายจะต้องมี เครื่องหมายประจำตัวคือ อะไร

2 ขั้นตอนการ แก้ปัญหา ขั้นตอน ที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่กำหนดให้ : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัวตั้งแต่ A-M ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พอ ถึงเวลาประหาร มี 1 คนที่ได้รับการ อภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้วิธี ขานเลข 1-2 คนที่ขาน 2 จะถูกนำ ตัวออกไปประหาร การขานเริ่มจาก A วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนสุดท้าย ที่รอดชีวิต สิ่งที่ต้องการ : นักโทษที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณี พิเศษ จากการประหารชีวิต

3 ขั้นตอนการ แก้ปัญหา ( ต่อ ) ขั้นตอน ที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหาการวางแผนในการแก้ปัญหา นำนักโทษทั้งหมด 13 คน มาเรียง A-M ตามลำดับแล้ว นับ 1-2 ไปเรื่อยๆ เริ่มจาก A แล้ววนต่อไปเรื่อยๆจนถึง คนสุดท้าย

4 การถ่ายทอดความคิดเป็น รหัสลำลอง 1. นำนักโทษทั้ง 13 คนคน มา เรียง A-M ตามลำดับ 2. นับ 1-2 ไปเรื่อยๆ เริ่มจาก A แล้ววนต่อไปเรื่อยๆ 3. คนที่นับ 2 เอาไปประหาร ชีวิตก่อน 4. คนสุดท้ายมีเครื่องหมาย ประจำตัวคือ K

5 การถ่ายทอดความคิดเป็นผัง งาน เริ่มต้น นักโทษทั้ง 13 คน เรียง A-M ตามลำดับ นับ 1-2 เริ่มจาก A วนไปเรื่อยๆ คนที่นับ 2 ถูกนำออกไป ประหารชีวิตก่อน คนสุดท้าย คือ K จบ

6 ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ปัญหาการดำเนินการแก้ปัญหา เราสามารถนำแนวทางจากขั้นตอนที่แล้ว มา นำเสนอเป็นตาราง ดังนี้

7 ขั้นตอน ที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุงการตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อดำเนินการลงมือทำ แล้ว คนสุดท้าย หรือคนที่ ได้รับอภัยโทษ คือ คนที่มี เครื่องหมายประจำตัว คือ K ซึ่งเป็นคำตอบเดียวกัน คำตอบที่ได้จึงเป็นคำตอบที่ ถูกต้อง

8


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัว ตั้งแต่ A-M ถูกตัดสิน ประหารชีวิต แต่พอถึง เวลาประหาร มี 1 คนที่ ได้รับการอภัยโทษเป็น กรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google