งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัวตั้งแต่ A-M ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พอถึงเวลาประหาร มี 1 คนที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขานเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัวตั้งแต่ A-M ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พอถึงเวลาประหาร มี 1 คนที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขานเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัวตั้งแต่ A-M ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พอถึงเวลาประหาร มี 1 คนที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขานเลข 1-2 คนที่ขาน 2 จะถูกนำตัวออกไปประหาร การขานเริ่มจาก A วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนสุดท้ายที่รอดชีวิต และนักโทษคนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวคืออะไร

2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ขั้นตอนการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่กำหนดให้ : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัวตั้งแต่ A-M ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พอถึงเวลาประหาร มี 1 คนที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขานเลข 1-2 คนที่ขาน 2 จะถูกนำตัวออกไปประหาร การขานเริ่มจาก A วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนสุดท้ายที่รอดชีวิต สิ่งที่ต้องการ : นักโทษที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ จากการประหารชีวิต

3 ขั้นตอนการแก้ปัญหา (ต่อ) การวางแผนในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา นำนักโทษทั้งหมด 13 คน มาเรียง A-M ตามลำดับแล้วนับ 1-2 ไปเรื่อยๆ เริ่มจาก A แล้ววนต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย

4 การถ่ายทอดความคิดเป็นรหัสลำลอง
เริ่มต้น 1.นำนักโทษทั้ง 13 คนคน มาเรียง A-M ตามลำดับ 2. นับ 1-2 ไปเรื่อยๆ เริ่มจาก A แล้ววนต่อไปเรื่อยๆ 3.คนที่นับ 2 เอาไปประหารชีวิตก่อน 4.คนสุดท้ายมีเครื่องหมายประจำตัวคือ K จบ

5 การถ่ายทอดความคิดเป็นผังงาน
เริ่มต้น นักโทษทั้ง 13 คน เรียง A-M ตามลำดับ นับ 1-2 เริ่มจาก A วนไปเรื่อยๆ คนที่นับ 2 ถูกนำออกไปประหารชีวิตก่อน คนสุดท้าย คือ K จบ

6 ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ปัญหา
เราสามารถนำแนวทางจากขั้นตอนที่แล้ว มานำเสนอเป็นตาราง ดังนี้ เครื่องหมายประจำตัว A B C D E F G H I J K L M เลขที่ขาน 1 2 -

7 การตรวจสอบและปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อดำเนินการลงมือทำแล้ว คนสุดท้าย หรือคนที่ได้รับอภัยโทษ คือ คนที่มีเครื่องหมายประจำตัว คือ K ซึ่งเป็นคำตอบเดียวกัน คำตอบที่ได้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

8 เด็กหญิงสุชาดา จี้ใจ เลขที่ 4 ชั้น ม. 2/11
…จัดทำโดย… เด็กหญิงสุชาดา จี้ใจ เลขที่ 4 ชั้น ม. 2/11


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา : มีนักโทษ 13 คน มีเครื่องหมายประจำตัวตั้งแต่ A-M ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พอถึงเวลาประหาร มี 1 คนที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้วิธีขานเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google