งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเสื้อผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเสื้อผ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบเสื้อผ้า

2 จัดทำโดย 1. น. ส อาทิมา ชายินดี เลขที่ 34 ม. 5/5 2. น
จัดทำโดย 1.น.ส อาทิมา ชายินดี เลขที่ 34 ม.5/5 2.น.ส จรินทร์พร รุ่งโรจน์ เลขที่ 38 ม.5/5

3 หลักการและเหตุผล 1.ข้าพเจ้าเหลือกทำงานนี้เพราะว่าปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตในการ ทำงานต่างๆขายทางอินเตอร์เน็ตและการอออกแบบต่างๆๆ 2.ข้าพเจ้าทำการออกแบบเสื้อผ้านี้เพื่อหาดีไซร์ใหม่ๆมาออกแบบและสามารถทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้ส่วนตัวด้วย 3.ข้าพเจ้าทำการออกแบบเสื้อผ้านี้เพื่อนำไปขายทางอินเตอร์เน็ตและต้องการให้การออกแบบเสื้อผ้านี้มีการแพร่หลายทางอินเตอร์เน็ต

4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. มีความรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้า 2
ประโยชน์ที่ได้รับ 1.มีความรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้า 2.มีรายได้ส่วนตัวในการขายเสื้อผ้าทางอินเตอร์เน็ต 3.ทำให้เสื้อผ้าที่เราออกแบบนั้นเป็นที่แพร่หรายทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

5 หลักการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
หลักการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1. ประเภทที่เน้นแนวคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ( Fashion Design ) รูปแบบที่ได้ส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อโชว์แนวคิด นำเสนอความเป็นตัวตนของผู้ออกแบบและสิ่งบันดาลใจหรือสิ่งตั้งต้นแนวคิด ( Inspiration ) ผลงานออกแบบจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูง แต่มักมุ่งเน้นให้โดดเด่น  สร้างความแตกต่าง สำหรับนักออกแบบมือใหม่ การออกแบบอาจไม่ได้พิจารณาความสอดคล้องกับการนำไปใช้สวมใส่ในชีวิต 2. ประเภทที่เน้นแนวคิด Branding หรือ เชิงการตลา( Ready Made Clothing Design หรือ Industrial Design )เป็นหลักการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของ Brand เพื่อจับกลุ่มลูกค้า มีความชัดเจนใน Concept และ Character รวมถึงมีการนำเอา Trend มาใช้ในการออกแบบ ให้ Design มีความน่าสนใจ ทันสมัย เปลี่ยนแปลงไปตาม Season เพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำและมีการผนวกหลักเกณฑ์ วิเคราะห์เชิงพาณิชย์ เป็น “ กระบวนการคิดตามหลักการจัดทำสินค้า ” โดยแบ่งประเด็นเป็น 3 หมวดใหญ่

6 แนะนำข้อมูล การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย ขออนุญาตแนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับผู้สนใจการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าการออกแบบเสื้อผ้าเพิอจำหน่ายจะออกแบบอย่างไรจึงขายได้แน่นอน ด้วยเนื้อหา วิชาการออกแบบฯ ที่ผ่านการวิจัยจากสถาบันอบรมด้านธุรกิจเสื้อผ้าและการจัดทำเสื้อผ้าสำเร็จ รูป ( ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้การยอมรับเชื่อถืออย่างกว้างขวางในวงการเสื้อผ้าสำเร็จ รูปและการ์เมนท์ ( บริษัทผลิตเสื้อผ้า )ให้เป็นแหล่งความรู้พัฒนาบุคลากรและผลิตผู้ประกอบการรายใหม่มามากกว่า 8 ปีเต็ม เนื้อหาหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จึงมุ่งเน้นความรู้อย่างมีหลักการ ให้ออกแบบอย่างไรเพื่อขายได้ไว้อย่างครบถ้วน และมีมาตรฐานเทคนิคการสอนสำหรับผู้เรียนส่วนใหญ่ที่วาดรูปไม่เป็นให้ทำได้ ง่าย ดังนั้นจึงง่ายต่อผู้เรียนทุกคน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าทั่วไปถึง 3 เท่า รวมถึงได้เรียนรู้หลักการและวิธีการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างถูกต้อง ไม่ยืดเยื้อหรือยุ่งยาก ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้อย่างได้ผลในเวลาอันสั้น ( ยินดีรับรองผลการนำไปใช้ 100% ) สำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือ ออกแบบเสื้อเพื่อจำหน่าย อย่างถูกต้องและได้ผลรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเสื้อผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google