งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
ระบบจัดการสินค้าในศูนย์บริการลูกค้า บมจ.ทีโอที 1. Just Pay Inventory 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay 1

2 ระบบจัดการสินค้าในศูนย์บริการลูกค้า บมจ.ทีโอที
Just Pay Inventory 2

3 Just Pay Inventory การ Sign In เข้าระบบ
เข้า Web 3

4 Just Pay Inventory สิทธิการเข้าใช้ 1. เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวง / จังหวัด User Name : Cost Center (5หลัก) 2. ศูนย์บริการ User Name : รหัส Supervisor ของระบบ Just Pay 4

5 Just Pay Inventory Menu 5 เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ศูนย์บริการ Home X
การบริหารศูนย์ การบริหารสินค้า - นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) - นำสินค้าเข้าระบบ (File) - ลดยอดต้นทุน การตรวจสอบรายการ - รายการสินค้าคงเหลือ - รายการนำสินค้าเข้าระบบ - รายการลดยอกต้นทุน - รายการราคาสินค้า การจัดพิมพ์รายงาน - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ - รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า การเปลี่ยนรหัสผ่าน 5

6 Just Pay Inventory การเปลี่ยนรหัสผ่าน 6

7 Just Pay Inventory การเปลี่ยนรหัสผ่าน 7

8 การบริหารศูนย์บริการ
Just Pay Inventory การบริหารศูนย์บริการ 8

9 การบริหารศูนย์บริการ (การเพิ่มศูนย์บริการ)
Just Pay Inventory การบริหารศูนย์บริการ (การเพิ่มศูนย์บริการ) 9

10 การบริหารศูนย์บริการ (การเพิ่มศูนย์บริการ)
Just Pay Inventory การบริหารศูนย์บริการ (การเพิ่มศูนย์บริการ) 10

11 การบริหารศูนย์บริการ (การลบศูนย์บริการ)
Just Pay Inventory การบริหารศูนย์บริการ (การลบศูนย์บริการ) 11

12 การบริหารสินค้า Just Pay Inventory การนำสินค้าเข้าระบบ (Manual)
ลดยอดต้นทุนสินค้า 12

13 นำสินค้าเข้าระบบ (Manual)
Just Pay Inventory นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) 13

14 นำสินค้าเข้าระบบ (Manual)
Just Pay Inventory นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) 14

15 นำสินค้าเข้าระบบ (Manual)
Just Pay Inventory นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) 15

16 Just Pay Inventory ลดยอดต้นทุนสินค้า 16

17 Just Pay Inventory ลดยอดต้นทุนสินค้า 17

18 Just Pay Inventory ลดยอดต้นทุนสินค้า 18

19 การตรวจสอบรายการ รายการสินค้าคงเหลือ Just Pay Inventory
รายการนำสินค้าเข้าระบบ รายการลดยอดต้นทุนสินค้า รายการราคาสินค้า 19

20 Just Pay Inventory รายการสินค้าคงเหลือ 20

21 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน)
Just Pay Inventory รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน) 21

22 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน)
Just Pay Inventory รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน) 22

23 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน)
Just Pay Inventory รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน) 23

24 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน)
Just Pay Inventory รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน) 24

25 รายการนำสินค้าเข้าระบบ
Just Pay Inventory รายการนำสินค้าเข้าระบบ 25

26 รายการนำสินค้าเข้าระบบ
Just Pay Inventory รายการนำสินค้าเข้าระบบ 26

27 รายการนำสินค้าเข้าระบบ
Just Pay Inventory รายการนำสินค้าเข้าระบบ 27

28 รายการนำสินค้าเข้าระบบ
Just Pay Inventory รายการนำสินค้าเข้าระบบ 28

29 รายการนำสินค้าเข้าระบบ
Just Pay Inventory รายการนำสินค้าเข้าระบบ 29

30 รายการลดยอดต้นทุนสินค้า
Just Pay Inventory รายการลดยอดต้นทุนสินค้า 30

31 รายการลดยอดต้นทุนสินค้า
Just Pay Inventory รายการลดยอดต้นทุนสินค้า 31

32 รายการลดยอดต้นทุนสินค้า
Just Pay Inventory รายการลดยอดต้นทุนสินค้า 32

33 Just Pay Inventory รายการราคาสินค้า 33

34 Just Pay Inventory รายการราคาสินค้า 34

35 การจัดพิมพ์รายงาน Just Pay Inventory รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า 35

36 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
Just Pay Inventory รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 36

37 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
Just Pay Inventory รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 37

38 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
Just Pay Inventory รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 38

39 Just Pay Inventory รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า 39

40 Just Pay Inventory รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า 40

41 Just Pay Inventory รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า 41

42 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
ระบบจัดการสินค้าในศูนย์บริการลูกค้า บมจ.ทีโอที การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay 42

43 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
43

44 กรณีให้ของแถม ให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป
การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay การรับชำระค่าสินค้า กรณีให้ของแถม ให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป 44

45 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ทำการคลุมเป็นแทบสีน้ำเงิน แล้วยิงบาร์โค้ดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บเท่านั้น 45

46 การขายสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วคลิก OK.
การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay การขายสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วคลิก OK. 46

47 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ระบบกำหนดเป็น 0 (ศูนย์) ให้คลิก OK. 47

48 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ใส่จำนวนสินค้า แล้วคลิก OK. 48

49 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ก่อนคลิกปุ่ม ชำระค่าบริการ 49

50 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า 50

51 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ใส่ ที่อยู่ของลูกค้า 51

52 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ใส่ชื่อของแถม แล้วคลิก OK. 52

53 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ใส่จำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วคลิก OK. 53

54 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่มพิมพ์ กรณีที่รายการผิดพลาดให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักและเริ่มทำข้อ 1 ใหม่ 54

55 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีเต็มรูป
การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay การขายสินค้า ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีเต็มรูป 55

56 การรับชำระค่าสินค้า กรณีมีส่วนลด
การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay การรับชำระค่าสินค้า กรณีมีส่วนลด 56

57 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
57

58 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ทำการคลุมเป็นแทบสีน้ำเงิน แล้วยิงบาร์โค้ดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บเท่านั้น 58

59 การขายสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วคลิก OK.
การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay การขายสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วคลิก OK. 59

60 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ใส่ส่วนลดตามที่บริษัทกำหนด แล้วคลิก OK. 60

61 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ใส่จำนวนสินค้า แล้วคลิก OK. 61

62 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ก่อนคลิกปุ่ม ชำระค่าบริการ 62

63 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ใส่จำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วคลิก OK. 63

64 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่มพิมพ์ กรณีที่รายการผิดพลาดให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักและเริ่มทำข้อ 1 ใหม่ 64

65 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay การขายสินค้า ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 65

66 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay
การขายสินค้า รายงานสรุปการจำหน่ายสินค้า/บริการ 66

67 Helpdesk Just Pay โทร 0-2593-8100-3
67


ดาวน์โหลด ppt 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google