งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 540540 370370

4 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 620620 370370

5 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓ 330330 180180

6 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔ 570570 280280

7 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕ 37 60 390390

8 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖ 76 40 900900

9 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗ 44 30 720720

10 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘ 63 40 35 30

11 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙ 51 70 46 00

12 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐ 35 80 29 30

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 540540 370370 170170 170170

15 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 620620 370370 250250 250250

16 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓ 330330 180180 15 0

17 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔ 570570 280280 290290 290290

18 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕ 37 60 390390 33 70

19 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖ 76 40 900900 67 40

20 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗ 44 30 720720 37 10

21 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘ 63 40 35 30 28 10

22 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙ 51 70 46 00 57 0

23 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐ 35 80 29 30 65 0

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google