งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางประภาพรรณ กุลลาย ผู้อำนวยการ ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางประภาพรรณ กุลลาย ผู้อำนวยการ ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางประภาพรรณ กุลลาย ผู้อำนวยการ

3 ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

4 กิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ

5 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

6 กิจกรรม วันพระในโรงเรียน

7 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8 กิจกรรม ฟ ฟันสะอาดจัง

9 กิจกรรม จักรยานลดโลกร้อน

10 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

12 อาคารเรียน ช่วงชั้นที่ 1

13 อาคารเรียนช่วงชั้นที่ 2

14 ศาลาจริยธรรม

15 ห้องสำนักงาน

16 ห้องสมุด, ห้อง ICT

17 ศาลาพักร้อน

18 อาคารเรียน อนุบาล 1 - 2

19 บริเวณ ดื่มน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน

20 โรงอาหาร

21 บ้านพักครู

22 อาคารเรียน ๑. ๑ อาคารเรียนชั่วคราว ๒ ห้องเรียน สร้างด้วยเงินรับบริจาค เมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕ ๑. ๒ อาคารเรียน ป. ๑ ก ๓ ห้องเรียน สร้าง ด้วยเงิน งบประมาณ ๙๐, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ ๑. ๓ อาคารเรียน ป. ๑ ก ๔ ห้องเรียน สร้าง ด้วยเงิน งบประมาณ ๒๔๕, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐

23 อาคารประกอบ ๒. ๑ อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๕, ๘๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ ๒. ๒ อาคารห้องสมุด แบบ สปช. ๒๐๒ / ๒๖ งบประมาณ ๒๒๐, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ ๒. ๓ บ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๔๐, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ ๒. ๔ บ้านพักภารโรง ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ ๒. ๕ ส้วม หลังที่ ๑ ขนาด ๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๐, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ ๒. ๖ ส้วม แบบ สปช. ๖๐๑ / ๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๙๐, ๙๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ ๒. ๗ ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ ๓๐ พิเศษ งบประมาณ ๒๐, ๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓


ดาวน์โหลด ppt นางประภาพรรณ กุลลาย ผู้อำนวยการ ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google