งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), แซคคาไรด์ (Saccharide) ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของกลุ่มของสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สารเคมีในกลุ่มนี้มีหลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), แซคคาไรด์ (Saccharide) ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของกลุ่มของสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สารเคมีในกลุ่มนี้มีหลายชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), แซคคาไรด์ (Saccharide) ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของกลุ่มของสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สารเคมีในกลุ่มนี้มีหลายชนิด มีหลายชื่อ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

3 1.น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว โมโนแซคคาไรด์ : Monosaccharide เช่น (กลูโคส : Glucose,ฟลุกโตส : Fructose)

4

5 น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว กลูโคส : Glucose ฟลุกโตส : Fructose
Aldehyde = Aldose Ketone = Ketose

6

7

8 Glycoaldehyde Glyceraldehyde Dihydroxyacetone C=2, Diose C=3, Triose C=4, Tetrose Erythrose Erythrulose

9 Ribose Ribulose C=5, Pentose C=6, Hexose C=7, Heptose Galactose Psicose Sedoheptulose Mannoheptulose

10 โดยสรุปแล้ว คาร์โบไฮเดรตจะมีรูปร่าง หน้าตา แบ่งออกตามกลุ่ม เช่น น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ก็จะมีรูปร่างเป็นสารโมเลกุลเล็กๆ อาจมีลักษณะโครงสร้างเป็นเส้นสั้นๆที่เกิดจาก สารประกอบของธาตุคาร์บอน (คาร์โบ) และน้ำ (ไฮเดรต) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ คาร์โบไฮเดรต และโครงสร้างที่เป็นเส้นนี้เองสามารถมาเชื่อมกันเป็นวงปิด มีลักษณะเป็นเหลี่ยมได้

11 2.น้ำตาลโมเลกุลคู่ ไดแซคคาไรด์ : Disaccharide เช่น (มอลโตส : Maltose, ซูโครส : Sucrose)

12

13 น้ำตาลโมเลกุลคู่ มอลโตส : Maltose α(1→4) หรือ α(1→6) ซูโครส : Sucrose
Glycosidic bond

14 น้ำตาลโมเลกุลคู่ ก็จะมีรูปร่างที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวด้วยพันธะ Glycosidic เกิดเป็นน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นวง สอง โมเลกุล ซึ่งเมื่อน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นวงนี้มาเชื่อมต่อกันหลายโมเลกุลเข้าก็จะทำให้เกิด คาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวๆ เกิดขึ้น

15 3.โมเลกุลสายยาว โอลิโกแซคคาไรด์ : Oligosaccharide (3-10 โมเลกุล) โพลีแซคคาไรด์ : Polysaccharide (>10 โมเลกุล) เช่น (แป้ง : Starch, เซลลูโลส : Cellulose)

16

17

18 โมเลกุลสายยาว (Poly-) แป้ง : Starch α(1→4) หรือ α(1→6) เซลลูโลส : Cellulose β(1→4)

19 ไกลโคเจน : Glycogen α(1→4) หรือ α(1→6)

20 ราฟฟิโนส : Raffinose (Oligo-) (Trisaccharide : Galactose + Fructose + Glucose)

21 ไคติน : Chitin (Polymer of N-acetylglucosamine)

22

23 คุณสมบัติ และ หน้าที่ คาร์โบไฮเดรตทำหน้าที่หลายอย่างในสิ่งมีชีวิต แต่ที่ถือว่าเป็นหน้าที่หลักๆ ได้แก่ น้ำตาล ไกลโคเจน และ แป้งเป็นแหล่งของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานในสิ่งมีชีวิต (ไกลโคไลซิส : Glycolysis และ ทีซีเอ ไซเคิล : TCA cycle ) เซลลูโลส ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้สิ่งชีวิต จำพวก พืช ไคติน เป็นโครงสร้างให้สิ่งมีชีวิต เช่น กุ้ง แมลง เป็นต้น

24


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), แซคคาไรด์ (Saccharide) ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของกลุ่มของสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สารเคมีในกลุ่มนี้มีหลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google