งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

3 อาคารจิตสันติ ( ผู้ป่วยนอก ) ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

4 อาคารคลังยา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

5 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ฟื้นฟูชาย ) ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

6 อาคารงานช่าง ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

7 อาคารผู้ป่วยขนาน ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

8 อาคารผู้ป่วยสหทัย ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

9 อาคารผู้ป่วยอารี ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

10 อาคารผู้ป่วยจิระ ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

11 อาคารผู้ป่วยภาวนา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

12 อาคารผู้ป่วยปัญญา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

13 อาคารผู้ป่วยเมตตา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

14 อาคารผู้ป่วยฝ้ายคำ ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

15 อาคารวิสุทธา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

16 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ฟื้นฟูหญิง ) ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

17 อาคารปฐมา ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

18 โรงซักฟอก ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

19 โรงครัว ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

20 ระบบบำบัดน้ำเสีย ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

21 ระบบประปาสำรอง ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

22 เตาเผาขยะ ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน

23 ศาลาญาติเยี่ยม ปีพ. ศ. ที่เปิดใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1718 19 21 22 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google