งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นไม้ ยืนต้น. กฤษณา เป็นต้นไม้ยืนต้นต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรลำต้นตั้งตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นไม้ ยืนต้น. กฤษณา เป็นต้นไม้ยืนต้นต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรลำต้นตั้งตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นไม้ ยืนต้น

2 กฤษณา เป็นต้นไม้ยืนต้นต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรลำต้นตั้งตรง

3 กาฬพฤกษ์ เป็นต้นไม้ผลิตใบสูงประมาณ 20 เมตรโดนต้นไม้ มีพูพอนเป็นพุมกลมเปลือก

4 แก้วเจ้าจอม เป็นต้นไม้สูงประมาณ 20 เมตรถ้าอยู่ในที่แห้ง แล้งจะผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนก

5 แก้ว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดสูงประมาณ 5 เมตร ใบ เป็นประเภทในประกอบแบบขนนก

6 แคแสด เป็นต้นไม้สูงประมาณ 20 เมตร ถ้าอยู่ในที่แห้ง แล้งจะผลัดใบ

7 แค่ฝรั่ง เป็นต้นไม้ผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร เรือนยอด โปร่งเปลียกลำต้น

8 กัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 12 เมตรเปลียกสีเทา เรือนยอด

9 กุ่มบก เป็นต้นไม้สูงประมาณ 5-12 เมตร เรือนยอดเป็น พุ่มทิบหรือรูปทรงกลม

10


ดาวน์โหลด ppt ต้นไม้ ยืนต้น. กฤษณา เป็นต้นไม้ยืนต้นต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรลำต้นตั้งตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google