งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1. ดวงอาทิตย์ 8. ดาว เนปจูน 1. ดวงอาทิตย์  2. ดวงจันทร์ 2. ดวงจันทร์  3. ดาวอังคาร  4. ดาวพุธ  5. ดาวพฤหัส  6. ดาวศุกร์  7. ดาวเสาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1. ดวงอาทิตย์ 8. ดาว เนปจูน 1. ดวงอาทิตย์  2. ดวงจันทร์ 2. ดวงจันทร์  3. ดาวอังคาร  4. ดาวพุธ  5. ดาวพฤหัส  6. ดาวศุกร์  7. ดาวเสาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  1. ดวงอาทิตย์ 8. ดาว เนปจูน 1. ดวงอาทิตย์  2. ดวงจันทร์ 2. ดวงจันทร์  3. ดาวอังคาร  4. ดาวพุธ  5. ดาวพฤหัส  6. ดาวศุกร์  7. ดาวเสาร์

3  ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบ สุริยะของเรา ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาว เคราะห์น้อย และดาวหาง ล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวง อาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่สำคัญยิ่งต่อ โลก เช่น ให้พลังงานแก่พืชในรูปของแสง และพืชก็ เปลี่ยนแสงให้เป็นพลังงานในการตรึงแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาล ตลอดจนทำให้ โลกมีสภาวะอากาศหลากหลาย เอื้อต่อการดำรงชีวิตดาวฤกษ์ระบบ สุริยะ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาว เคราะห์น้อยดาวหาง

4  เป็นบริวารเดียวของโลกจัดเป็นดาวบริวารขนาด ใหญ่ลำดับที่ 5 ในระบบสุริยะ

5  ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่อยู่ห่าง จากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 4 ชื่อละตินของดาว อังคาร (Mars) มาจากชื่อเทพเจ้าแห่งสงครามของ โรมัน หรือตรงกับเทพเจ้า Ares ของกรีก เป็นเพราะ ดาวอังคารปรากฏเป็นสีแดงคล้ายสีโลหิต บางครั้งจึง เรียกว่า " ดาวแดง " หรือ "Red Planet" ( ความจริงมีสี ค่อนไปทางสีส้มอมชมพูมากกว่า ) สัญลักษณ์แทนดาว อังคาร คือ ♂ เป็นโล่และหอกของเทพเจ้ามาร์ส ดาว อังคารมีดาวบริวารหรือดวงจันทร์ขนาดเล็ก 2 ดวง คือ โฟบอสและไดมอส โดยทั้งสองดวงมีรูปร่างบิดเบี้ยว ไม่เป็นรูปกลม ซึ่งคาดกันว่าอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ หลงเข้าดาวเคราะห์ระบบสุริยะดวงอาทิตย์ละติน โรมันกรีกดาวบริวาร โฟบอสไดมอสดาวเคราะห์น้อย

6  ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ ใช้เวลา โคจรรอบดวงอาทิตย์ 87.969 วัน ดาวพุธมักปรากฏ ใกล้ หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้ สังเกตเห็นได้ยาก ดาวพุธไม่มีดาวบริวาร ยานอวกาศ เพียงลำเดียวที่เคยสำรวจดาวพุธในระยะใกล้คือยาน มาริเนอร์ 10 เมื่อปี พ. ศ. 2517-2518 ( ค. ศ. 1974- 1975) และสามารถทำแผนที่พื้นผิวดาวพุธได้เพียง 40-45% เท่านั้นดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ระบบสุริยะดาวบริวาร ยานอวกาศยาน มาริเนอร์ 10 พ. ศ. 25172518

7  ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ นอกจากดาว พฤหัสบดี ดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะได้แก่ ดาวเสาร์ ดาว ยูเรนัส และดาวเนปจูน ชื่อละตินของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) มาจาก เทพเจ้าโรมัน สัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดี คือ ♃ เป็นสายฟ้าของเทพ เจ้าซุสดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ระบบสุริยะ ดาวเสาร์ ดาว ยูเรนัสดาวเนปจูนละตินโรมัน  ดาวพฤหัสบดีมีมวลสูงกว่ามวลของดาวเคราะห์อื่นรวมกันราว 2.5 เท่า ทำให้ศูนย์ระบบมวลระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงอาทิตย์ อยู่เหนือผิว ดวงอาทิตย์ (1.068 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ เมื่อวัดจากศูนย์กลางดวง อาทิตย์ ) ดาวพฤหัสบดีหนักว่าโลก 318 เท่า เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า โลก 11 เท่า และมีปริมาตรคิดเป็น 1,300 เท่าของโลก เชื่อกันว่าหาก ดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่านี้สัก 60-70 เท่า อาจเพียงพอที่จะให้ เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จนกลายเป็นดาวฤกษ์ได้มวลศูนย์ระบบมวลโลก เส้นผ่านศูนย์กลางปริมาตรปฏิกิริยานิวเคลียร์ดาวฤกษ์


ดาวน์โหลด ppt  1. ดวงอาทิตย์ 8. ดาว เนปจูน 1. ดวงอาทิตย์  2. ดวงจันทร์ 2. ดวงจันทร์  3. ดาวอังคาร  4. ดาวพุธ  5. ดาวพฤหัส  6. ดาวศุกร์  7. ดาวเสาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google