งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิดค้นโดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาด ใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิดค้นโดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาด ใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คิดค้นโดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาด ใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และเกิดความร้อน สูง เรียกว่า ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) และได้ทำการ ปรับปรุงเป็นเครื่อง UNIVAC (Universal Automatic Computer) เพื่อให้คุณภาพดียิ่งขึ้น

3 นำทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศจึงทำ ให้มีขนาดเล็กลง ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ความร้อน ต่ำ ทำงานเร็วขึ้น มีการคิดภาษาเพื่อใช้กับเครื่องเช่น ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) จึงทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม สำหรับใช้กับเครื่อง เก็บข้อมูลได้ โดยใช้ส่วนความจำวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core) ทำงานด้วยภาษาสัญลักษณ์ (Assembly Language)

4 มีการคิดวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียก กันย่อๆ ว่า " ไอซี " (IC) ทำให้ส่วนต่างๆ ลงใน แผ่นชิป (chip) ทำให้มีขนาดเล็กลงมาก เริ่มใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Systems : DBMS) และมีการ พัฒนาทำให้ทำงานหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน มีระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเครื่องได้ หลายๆ คน พร้อมๆ กัน (Time Sharing)

5 มีการประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ขึ้น ทำให้เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมีความสามารถสูง จึงเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ขึ้นมา เป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) ซึ่งส่วนไอซีธรรมดาเข้ามาใน วงจรเดียวกัน

6 เน้นการพัฒนา ความสามารถของระบบและ ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้น ใช้งานในยุคนี้ มีการจัดตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่

7

8

9 3. การรู้จำเสีียงพููด (Speech Recognition System) คือ การพัฒนา ให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ และสามารถจดจำคำพูดของมนุษย์ได้ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเป็นการพัฒนา ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ด้วย ภาษาพูดเช่่นงานระบบรักษาความ ปลอดภัย งานพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ พิการเป็นต้น

10


ดาวน์โหลด ppt คิดค้นโดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาด ใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google