งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The OGA Group. บันทึกข้อมูลลง PC ส่งของมูลจาก PC มายัง PDA การจัดการสินทรัพย์ ในระบบ ส่งข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบ ทำการตรวจนับ ทรัพย์สิน ทำการ Print Barcode.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The OGA Group. บันทึกข้อมูลลง PC ส่งของมูลจาก PC มายัง PDA การจัดการสินทรัพย์ ในระบบ ส่งข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบ ทำการตรวจนับ ทรัพย์สิน ทำการ Print Barcode."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The OGA Group

2 บันทึกข้อมูลลง PC ส่งของมูลจาก PC มายัง PDA การจัดการสินทรัพย์ ในระบบ ส่งข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบ ทำการตรวจนับ ทรัพย์สิน ทำการ Print Barcode เพื่อติดที่ตัวทรัพย์สิน การรับทรัพย์สิน

3 Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของระบบ Batch

4

5

6

7 ระบบการเชื่อมระหว่าง PDA กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ (PC) PC PDA USB Sync Cable 1. โดยการใช้สาย USB

8 ระบบการเชื่อมระหว่าง PDA กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ (PC) IrDA 2. การเชื่อมต่อ โดยใช้ IrDA

9 Main Menu

10 Import Data

11 Scan Asset

12 Summary Report

13 Export Data To PC

14 Barcode Fixed Asset Logo Description Barcode

15 Portable & Printer Intermec Series Portable Printer


ดาวน์โหลด ppt The OGA Group. บันทึกข้อมูลลง PC ส่งของมูลจาก PC มายัง PDA การจัดการสินทรัพย์ ในระบบ ส่งข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบ ทำการตรวจนับ ทรัพย์สิน ทำการ Print Barcode.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google