งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมทันต สุขภาพ คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมทันต สุขภาพ คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมทันต สุขภาพ คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี

2 การสาธิต การแปรงฟัน ฟันผุฟันไม่ผุ สอนโดยใช้ โมเดล 1 ราย ( 5 % )19 ราย ( 95%) สอนให้ปฏิบัติ จริง 0 ราย ( 0 %)20 ราย (100 %) เก็บข้อมูล 15 ต. ค. 2556 – 4 ก. พ. 2557 ( เฉพาะในรายที่มารับ บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ) เริ่มสอนแปรงฟันโดยการปฏิบัติจริง 19 พ. ย. 2556 ผลการดำเนินงาน

3 การสาธิต การแปรงฟัน ไม่ได้รับการ แปรงฟันโดย ผปค. อย่าง น้อย 2 ครั้ง / วัน แปรงฟันโดย ผปค. อย่าง น้อย 2 ครั้ง / วัน สอนโดยใช้ โมเดล 14 ราย (70 %)6 ราย (30 %) สอนให้ปฏิบัติ จริง 8 ราย (40 %)12 ราย (60 %)

4 การสาธิต การแปรงฟัน มีแผ่นคราบ จุลินทรีย์ที่ ฟันหน้า ไม่มีมีแผ่น คราบ จุลินทรีย์ที่ ฟันหน้า สอนโดยใช้ โมเดล 14 ราย (70 %)6 ราย (30 %) สอนให้ปฏิบัติ จริง 6 ราย (30 %)14 ราย (70 %)

5  ผู้ปกครองให้ความสนใจดี เห็นวิธีการแปรง ฟันที่เป็นรูปธรรมนำไปปรับใช้ได้ใน ชีวิตประจำวัน  มีประเด็นแลกเปลี่ยนวิธีการในการแปรงฟัน กับเด็กระหว่างผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่  หลังจากสอนแปรงฟันแบบวิธีให้ปฏิบัติจริง ไม่พบมีฟันผุเพิ่มขึ้น  หลังจากสอนแปรงฟันแบบวิธีให้ปฏิบัติจริง คราบจุลินทรีย์บริเวณฟันหน้าลดลง ข้อดีของการสอนแปรงฟัน แบบวิธีให้ปฏิบัติจริง

6  ใช้ระยะเวลาในการสอนเพิ่มขึ้น  ทัศนคติ ความเชื่อของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองมีปัญหาด้านสุขภาพ  ผู้ปกครองที่พาเด็กมารับวัคซีนไม่ใช่ผู้ที่เป็น ผู้เลี้ยงดูเด็ก  เด็กย้ายที่อยู่บ่อย ปัญหาและอุปสรรคในการสอน แปรง แบบปฏิบัติจริง

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมทันต สุขภาพ คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google